BADANIA LEKARSKIE

BADANIA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ WYŻSZYCH, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

UWAGA! Badania lekarskie są wymagane wyłącznie od kandydatów na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz na kierunek Nanotechnologie i nanomateriały na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki. Na pozostałe wydziały badania nie są potrzebne.

Skierowania na badania lekarskie będą wydawane podczas składania do­ku­men­tów przez Komisje Rekrutacyjne WIiTCh oraz WFMiI wyłącznie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia.

Kandydaci mogą bezpłatnie wykonać badania lekarskie w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy w Krakowie, ul. Zygmunta Augusta 1;

Additional information