Duże zainteresowanie konkursem Politechniki Krakowskiej. I etap już 24 marca

10 marca był ostatnim dniem elektronicznej rejestracji do udziału w ogólnopolskim konkursie „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”. Do rywalizacji zgłosiło się aż 217 osób i to ze wszystkich 16 województw. W gronie uczestników 126 osób stanowią uczniowie szkół średnich, zaś 91 – studenci. Już 24 marca odbędzie się I etap konkursu – internetowy test wiedzy dotyczący patrona Politechniki Krakowskiej i czasów, w których żył. Przypominamy, że pytania zarówno do I, jak i II etapu (finału) opracowywane są w oparciu o literaturę podaną w naszym wykazie.

Do tegorocznej edycji konkursu na temat Tadeusza Kościuszki najwięcej zgłoszeń zarejestrowano z województw: małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego. Przypominamy, że tylko do 15 marca czekamy na podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych zgodę na udział w konkursie, dotyczącą osób, które w momencie zgłoszenia nie były pełnoletnie. Zgodę można dostarczyć osobiście lub w formie przesyłki do Działu Promocji Politechniki Krakowskiej (ul. Warszawska 24, budynek Galerii GIL, 31-155 Kraków, godz. 9.00-15.00). Skany formularzy nie będą przyjmowane.

Osoby, które dokonały rejestracji, otrzymają od nas informacje o dokładnej godzinie rozpoczęcia testu w ramach I etapu konkursu oraz jego przebiegu. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji. Prosimy o regularne sprawdzanie skrzynki.

nagrody_TK_2023

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. Zdobywca I miejsca otrzyma laptop i 2000 zł. Uczestnik, który zajmie II miejsce, zdobędzie czytnik e-booków i 1500 złotych. Za III miejsce przewidziano słuchawki bezprzewodowe i 500 zł. Troje najlepszych uczniów może też liczyć na dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej – nawet 100 punktów na wszystkie kierunki z wyjątkiem architektury krajobrazu i inżynierii wzornictwa przemysłowego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. Nad warstwą merytoryczną konkursu czuwa Komisja w składzie: prof. dr hab. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny), dr hab. Krzysztof Ślusarek (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny), dr inż. arch. Krzysztof Wielgus (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury), mgr Piotr Kapusta (Muzeum Krakowa), mgr Robert Springwald (wiceprezes Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie). Przewodniczącym tego gremium jest prorektor ds. studenckich PK dr inż. Marek Bauer.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”, dostępnej pod adresem: kosciuszko.pk.edu.pl, a także dokładnego zapoznania się z regulaminem XI edycji konkursuwykazem wymaganej literatury i harmonogramem.

(autor: BK)