Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2024/25 znajdują się
Uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.