Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2023/24 znajdują się
Uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.