Architektura w języku angielskim

STUDIA II STOPNIA

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

 Studia II stopnia na kierunku architektura w języku angielskim są studiami płatnymi.

Wymagania językowe

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek architektura w języku angielskim – dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2: certyfikatu egzaminu CPE, CAE, FCE, TOEFL, IELTS albo równoważnego, świadectwa matury międzynarodowej, świadectwa potwierdzającego ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwa dojrzałości potwierdzającego uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym albo świadectwa dojrzałości z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym.
Kandydaci mogą udokumentować znajomość języka angielskiego poprzez zaliczenie testu kompetencyjnego przeprowadzanego na PK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.
Od kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia w języku angielskim na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka albo architectural engineering, nie wymaga się potwierdzenia znajomości języka angielskiego.

Zostań architektem

Kierunek architektura oferuje szerokie wykształcenie ogólne, artystyczne i techniczne. Kształtuje umiejętności projektowe oraz kompetencje społeczne w 4 podstawowych blokach: architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego oraz ochrony i konserwacji zabytków, wszystkie z uwzględnieniem zagadnień kształtowania krajobrazu. Program studiów kierunku architektura zapewnia wykształcenie wysokiej klasy specjalistów do wykonywania zawodu zaufania społecznego, rozumiejących znaczenie wartości kulturowych w globalizującym się świecie, otwartych na permanentne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności praktycznych, kierujących się uniwersalnymi zasadami etyki w realizacji potrzeb jednostek i grup społecznych.

Kierunek architektura zajął  2 miejsce w Rankingu Studiów Inżynierskich 2018, przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Kierunek architektura prowadzony na Wydziale Architektury PK jest notyfikowany przez Komisję Europejską. Oznacza to, że dyplomy ukończenia studiów na tym kierunku są uznawane w całej Unii Europejskiej.

Absolwenci kierunku architektura otrzymują również dyplom Royal Institute of British Architects, dający podstawy do wykonywania zawodu architekta na całym świecie.

Dlaczego architektura w języku angielskim?

Architekt w XXI wieku przyjmuje na siebie rolę projektanta – kreatora, administratora, lidera interdyscyplinarnych grup, menadżera, mediatora, doradcy i edukatora szerokich grup społecznych. Kształcenie na tym kierunku odpowiada na wyzwania współczesności pod względem zakresu przekazywanej wiedzy i umiejętności praktycznych przynależnych studiom o charakterze inżynierskim ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik wspomagania projektowania archiektoniczno – urbanistycznego i technologii BIM. Kluczowe kierunkowe efekty dla kierunku Architektura na obu stopniach studiów dotyczą wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania zawodu architekta oraz  realizacji misji architekta. Dzięki bardzo szerokiej współpracy Wydziału z wiodącymi uczelniami na całym świecie, studenci mają możliwość odbycia studiów częściowych (jeden lub 2 semestry) na uczelniach partnerskich: Europejskich, Amerykańskich, Chińskich, a także w Korei, Australii, Singapurze czy w Meksyku. Absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej to architekci poszukiwani na rynku pracy w szerokim wachlarzu branż nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Nasi absolwenci z powodzeniem realizują też swoje pasje jako graficy, designerzy, projektanci wnętrz czy mody.

2

miejsce w Rankingu Studiów Inżynierskich

91.3%

zatrudnienia absolwentów

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy inżyniera architekta. Zawodowa praktyka projektowa realizowana jest przy wsparciu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów na podstawie umowy dwustronnej, natomiast zawodowa praktyka budowlana w oparciu o indywidualne umowy z przedsiębiorstwami budowlanymi. W ramach Programu Erasmus+ studenci polscy mogą uczestniczyć w 2 miesięcznych praktykach zawodowych w zagranicznych biurach architektonicznych. Praktyki to wspaniała okazja do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy. Dzięki współpracy naszej uczelni z otoczeniem gospodarczym oraz ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy masz szanse dobrze rozpocząć własną ścieżkę kariery zawodowej w postaci praktyk i staży, które z czasem przekształcą się w umowę o pracę.

Mężczyzna rozwijający plany budowy