Architektura krajobrazu

STUDIA I STOPNIA

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Studia techniczne – zostań architektem krajobrazu

Architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej to jedyny w Polsce kierunek prowadzony na Wydziale Architektury, stąd jego unikatowy techniczno-artystyczno-przyrodniczy charakter. Te nowoczesne interdyscyplinarne studia, pozwalają zdobyć umiejętności projektowe pozwalające reagować i odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. To wyzwania związane z rozwojem urbanizacji, koniecznością poprawy stanu środowiska i jakości życia. Połączenie wiedzy o naturze, umiejętności technicznych i artystycznych pozwala naszym absolwentom projektować pięknie i mądrze, ze świadomością uwarunkowań środowiskowych i społecznych. Dzięki temu, że kierunek realizowany jest na politechnice nasi absolwenci dobrze odnajdują się w inżynierskich zespołach projektowych.
Uczymy całościowego projektowania krajobrazu w różnych skalach, od ogrodu po park. Pracujemy w małych grupach łączących atuty pracowni artystycznych i zespołów inżynieryjnych. Nasza kadra, to wysokiej klasy specjaliści, naukowcy i praktycy.
Jako jedyni w Polsce kształcimy w oparciu o standardy europejskie. Świadczy o tym akredytacja International Federation of Landscape Architects IFLA Europe. Nieprzerwanie od 2010 cieszymy się uznaniem tej międzynarodowej organizacji wyrażanym akredytacją programu studiów, co otwiera drzwi do kontynuowania edukacji i pracy na całym świecie.

Dlaczego architektura krajobrazu

To interdyscyplinarne studia pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności techniczne, artystyczne i przyrodnicze. Współczesne projektowanie przestrzeni wymaga bowiem nowego podejścia. Zmiany klimatyczne, konieczność redukcji CO2, wzmacnianie odporności krajobrazów powodują, że względy środowiskowe odgrywają w projektowaniu równie ważną rolę, jak estetyka i zagadnienia społeczne. Rośnie zapotrzebowanie na inżynierów tworzących przestrzenie piękne i jednocześnie opracowane ze świadomością praw przyrody i potrzeb społecznych. Uczymy projektowania w zgodzie z naturą, zarówno pod względem jej zrozumienia jak i wykorzystania w projektowaniu. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające przekazać i zobrazować własne idee i pomysły na najwyższym poziomie. Świadczą o tym liczne nagrody w krajowych i międzynarodowych konkursach. Absolwenci naszego kierunku przygotowani są do: projektowania krajobrazu w duchu zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem małej retencji, wysp ciepła i innych czynników wpływających na zmiany klimatu i mikroklimatu. Są przygotowani do przeprowadzenia niezbędnych prac związanych z projektowaniem, takich jak inwentaryzacja i ocena szaty roślinnej, analizy i studia kontekstu krajobrazowego. Ich wiedza i umiejętności pozwalają na wykonywanie pracy projektanta, naukowca jak również dobrze przygotowanego praktycznie urzędnika, nauczyciela czy samorządowca.

1

pierwszy w Polsce kierunek akredytowany przez IFLA Europe

45

nagród i wyróżnień dla prac dyplomowych

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do współpracy w środowisku inżynierów, wiedza i umiejętności techniczne oraz świadomość przyrodnicza, czynią z nich zarówno cennych pracowników mulidyscyplinarnych zespołów projektowych, jak i  samodzielnych projektantów. Posiadają zarówno umiejętności techniczne i graficzne, które otwierają szerokie możliwości pracy, jak i kompetencje społeczne czyniące z nich dobrych pracowników administracji i samorządów. W trakcie praktyk zawodowych nabywają doświadczenia w zakresie przygotowywania projektu, jego koordynacji i nadzoru. Współpraca naszego kierunku z firmami, instytucjami  oraz ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy stwarza szanse pogłębienia wiedzy i poznania środowiska zawodowego już na studiach. Dzięki temu absolwent ma szansę rozpocząć własną ścieżkę kariery zawodowej w trakcie praktyk i staży, które z czasem przekształcą się w stałą współpracę. Nasi absolwenci wyróżniają się na rynku pracy wiedzą i umiejętnościami, z powodzeniem pracują za granicą, gdzie akredytacja IFLA Europe stanowi gwarancję dobrego wykształcenia i otwiera drzwi do międzynarodowych stowarzyszeń branżowych.

  • Więcej informacji o kierunku znajdziesz tutaj 
  • Link do FB
  • Od roku akademickiego 2024/25 zmiana zasad rekrutacji, portfolio nie jest wymagane, szczegóły tutaj