Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju

STUDIA I STOPNIA

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Inżynierowie ekorozwoju

Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju to kierunek przyszłości, przeznaczony dla osób, które swoją karierę zawodową chcą związać z rozwijaniem nowych, przyjaznych dla środowiska technologii (ekotechnologii) i wdrażaniem ich w przemyśle i gospodarce komunalnej. Nowoczesne gałęzie przemysłu i gospodarka oparta na wiedzy potrzebują dobrze wykształconych specjalistów, przygotowanych by w sposób kompleksowy łączyć najnowszą wiedzę techniczną z troską o zachowanie zasobów środowiska. Wyrażać się to będzie m.in. przez opracowywanie i stosowanie technologii nisko- i bezodpadowych, wykorzystanie bezemisyjnych źródeł energii, wprowadzanie innowacyjnych materiałów i technologii do procesów produkcyjnych oraz wdrażanie zasad gospodarki cyrkulacyjnej. Zapotrzebowanie na takich specjalistów w Polsce i na świecie będzie coraz większe. Szczególnie cenni będą absolwenci uczelni technicznych umiejący wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne, także te bazujące na sztucznej inteligencji (AI), rozumiejący znaczenie nowych modeli biznesowych (np. start-upów) oraz dysponujący aktualną wiedzą na tematy prawne, społeczne i ekonomiczne związane z nowymi technologiami.

Wyjątkowy program studiów

Wyjątkowość kierunku ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju polega na jego interdyscyplinarnym charakterze, ukierunkowaniu na innowacyjność oraz budowaniu kompetencji praktycznych. W naszym programie studiów w sposób zintegrowany przedstawiamy zagadnienia techniczne, środowiskowe, prawne i społeczne. Uważamy, że absolwent tego kierunku musi zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności, nie ograniczające się jedynie do zagadnień technicznych. Musi dostrzegać i rozumieć, jak nowoczesne technologie wpływają na nasze życie i otaczające nas środowisko oraz jakie wywołują skutki społeczne i ekonomiczne. Dlatego w programie tego kierunku – oprócz zagadnień podstawowych – są tematy związane m.in. z eko- i nanotechnologiami, nowoczesnymi materiałami, energią odnawialną, odnową wody, emisją gazów cieplarnianych, odzyskiem materiałów, sztuczną inteligencją, a także innowacyjnymi modelami biznesowymi. W programie zajęć dominują laboratoria umożliwiające zdobycie nie tylko wiedzy, ale również umiejętności praktycznych.

Szczegółowe informacje o kierunku znajdziesz tutaj: https://rekrutacja.wisie.pk.edu.pl/ezr.html

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Perspektywy pracy

Kompleksowe i szerokie wykształcenie w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi otwiera ogromny rynek pracy dla absolwentów kierunku ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju. Obejmuje on praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu, gospodarkę komunalną, a także administrację różnych szczebli. Absolwenci będą mogli także realizować swoje autorskie idee i pomysły poprzez rozpoczęcie własnej działalności biznesowej w formie np. małej firmy lub start-up’u.