Environmental and land engineering

STUDIA II STOPNIA

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – 24 lutego 2025 r.

Inżynierowie inteligentnych miast – ciekawe studia w międzynarodowym środowisku

Prowadzony w języku angielskim kierunek environmental and land engineering (pol. inżynieria i   kształtowanie środowiska) kształci i przygotowuje do:

  • projektowania i eksploatacji instalacji wewnętrznych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • projektowania technologii i urządzeń służących do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz ich eksploatacji;
  • planowania gospodarki odpadami i pozyskiwania energii z odpadów oraz źródeł odnawialnych;
  • oceny warunków geotechnicznych i zjawisk związanych z interakcją między budowlą i gruntem;
  • analizy systemów ochrony powietrza;
  • projektowania i eksploatacji instalacji budynków energooszczędnych;
  • poznania charakterystyki odnawialnych i alternatywnych źródeł energii;
  • efektywnego wykorzystania nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego.

Dzięki współpracy PK z Università di Cagliari (Sardynia, Włochy) studia te umożliwiają uzyskanie podwójnego dyplomu ukończenia studiów. Każdego roku wybrana grupa studentów będzie miała możliwość odbycia 2. i 3. semestru studiów na Università di Cagliari, co pozwoli im na równoczesne uzyskanie dwóch dyplomów ukończenia studiów: Politechniki Krakowskiej i Università di Cagliari.

Po studiach na inżynierii i kształtowaniu środowiska, a także odbyciu praktyki zawodowej, absolwenci mogą ubiegać się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie czyli tzw. uprawnienia budowlane.

Dlaczego environmental and land engineering?

Studia na kierunku environmental and land engineering dają możliwość poznania szerokiego spektrum zagadnień związanych ze wszystkimi obszarami inżynierii środowiska: woda, powietrze, gleba, klimat wewnętrzny, energia. Kierunek ma interdyscyplinarny charakter, umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności projektanta korzystającego z najnowszych proekologicznych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim w niewielkich grupach i w międzynarodowej atmosferze ze studentami zagranicznymi studiującymi na PK. W konsekwencji niewątpliwym atutem absolwentów tego kierunku na rynku pracy będą wysokie kwalifikacje językowe w zakresie technicznym, jak również, w przypadku osób realizujących podwójne dyplomowanie, doświadczenia nabyte podczas studiów na zagranicznej uczelni o wysokiej pozycji naukowej.

 Dodatkowe informacje znajdziesz TUTAJ

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Gdzie pracuje się po ukończeniu kierunku environmental and land engineering? Absolwenci potrafią pracować zarówno indywidualnie jak również zespołowo w środowisku krajowym i międzynarodowym.
Najczęściej znajdują zatrudnienie w globalnych firmach projektowo-konstrukcyjnych działających w obszarze sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz gazowych. Poza tym, w przedsiębiorstwach doradczych i instytucjach zajmujących się gospodarką odpadami oraz ochroną wody, powietrza i gleby. Nieco rzadziej przy eksploatacji obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej, w placówkach naukowo-badawczych i dydaktycznych albo w przedsiębiorstwach wodociągowych i energetycznych czy wreszcie w administracji samorządowej i państwowej.