Inżynieria środowiska

STUDIA I STOPNIA

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r. r.

Specjalności:

Czas trwania:

4-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Specjalności:

Inżynierowie Inteligentnych Miast – Infrastruktura

Absolwenci inżynierii środowiska będą specjalistami w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych  i gazowych, a także projektowania i eksploatacji obiektów infrastruktury związanych m.in. z zaopatrzeniem w wodę i jej uzdatnianiem, oczyszczaniem ścieków czy unieszkodliwianiem odpadów. Ich kompetencje zawodowe uzależnione są od specjalności, którą wybiorą. Stworzyliśmy nowoczesny, praktycznie zorientowany program – skupiamy się na przedmiotach zawodowych, tym, co naprawdę potrzebne przyszłemu inżynierowi.

Kierunek przygotowuje do uzyskania uprawnień budowlanych (projektowych i wykonawczych) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dlaczego inżynieria środowiska?

Kierunek inżynieria środowiska ma interdyscyplinarny charakter, już I stopień umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności projektanta korzystającego z najnowszych proekologicznych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań.

W naszym podejściu do kształcenia podążamy za priorytetowymi potrzebami współczesnego człowieka. Szacuje się, że 80-90% swojego życia człowiek przebywa w pomieszczeniach zamkniętych, a nasz absolwent potrafi zaprojektować systemy zapewniające komfort przebywania wewnątrz nich: właściwą jakość powietrza, komfort cieplny, akustykę oraz doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków.

Absolwenci inżynierii środowiska są także specjalistami od zagadnień inżynierskich dotyczących środowiska zewnętrznego i jego odpowiedzialnego wykorzystywania dla potrzeb człowieka: gospodarki odpadami, uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków, ochrony powietrza i zbiorników wodnych. To otwiera duży rynek pracy, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn – od biur projektowych i firm budowlanych oraz wdrażających nowoczesne urządzenia i technologie prośrodowiskowe, po jednostki monitorujące stan środowiska i jednostki badawcze.

4

Specjalności

100

Absolwentów rocznie

Specjalności studiów

Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja (studia stacjonarne)

Hydroinżynieria (studia stacjonarne)

Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów (studia stacjonarne)

Technologie i instalacje w inżynierii środowiska (studia niestacjonarne)

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Pracodawcy doceniają praktyczne podejście naszych absolwentów poparte gruntowną wiedzą, pozwalającą na zrozumienie istoty zjawisk i procesów. Badania Losów Absolwentów przekonują, że szybko znajdują oni pracę i u ponad 90% z nich jest to praca w zawodzie, w rozwojowej oraz dochodowej branży instalacyjno-budowlanej.

Gdzie pracuje się po inżynierii środowiska? Najczęściej w firmach projektowych i wykonawczych działających w obszarze sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gazowych. Poza tym w przedsiębiorstwach doradczych i instytucjach zajmujących się gospodarką odpadami oraz ochroną wody, powietrza i gleby. Nieco rzadziej przy eksploatacji obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej, w placówkach naukowo-badawczych i dydaktycznych albo w przedsiębiorstwach wodociągowych i energetycznych czy wreszcie w administracji samorządowej i państwowej.