Nanotechnologie i nanomateriały

STUDIA I STOPNIA

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Specjalność:

Studia techniczne – zostań inżynierem

Jakość dostępnych materiałów niejednokrotnie warunkowała możliwości realizacji projektów inżynierskich zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Rozwój fizyki i chemii przyczynił się do rozwoju wiedzy na temat budowy materiałów, ich właściwości i metod ich charakteryzacji. Zrozumienie budowy materiałów i rozwój metod badawczych pozwala wytwarzać coraz lepsze materiały a nawet projektować materiały o niespotykanych wcześnie właściwościach Mechanika kwantowa pozwoliła przewidzieć, że materiały o wymiarach nanometrowych posiadają odmienne właściwości od tych samych materiałów w skali makro. Wytwarzaniem, badaniem i projektowaniem takich materiałów zajmuje się nanotechnologia, która w chwili obecnej jest postrzegana, jako ta dziedzina nauki i techniki, która warunkuje rozwój nowoczesnej gospodarki.

Absolwenci kierunku nanotechnologie i nanomateriały mają łatwość przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy i są przygotowani do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim w różnych dziedzinach przemysłu związanych z wytwarzaniem i stosowaniem nanomateriałów.

Dlaczego nanotechnologie i nanomateriały?

Jakość dostępnych materiałów niejednokrotnie warunkowała możliwości realizacji projektów inżynierskich zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Rozwój fizyki i chemii przyczynił się do rozwoju wiedzy na temat budowy materiałów, ich właściwości i metod ich charakteryzacji. Zrozumienie budowy materiałów i rozwój metod badawczych pozwala wytwarzać coraz lepsze materiały a nawet projektować materiały o niespotykanych wcześnie właściwościach Mechanika kwantowa pozwoliła przewidzieć, że materiały o wymiarach nanometrowych posiadają odmienne właściwości od tych samych materiałów w skali makro. Wytwarzaniem, badaniem i projektowaniem takich materiałów zajmuje się nanotechnologia, która w chwili obecnej jest postrzegana, jako ta dziedzina nauki i techniki, która warunkuje rozwój nowoczesnej gospodarki.

Absolwenci kierunku nanotechnologie i nanomateriały mają łatwość przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy i są przygotowani do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim w różnych dziedzinach przemysłu związanych z wytwarzaniem i stosowaniem nanomateriałów.

Infotronikam

Specjalność studiów

Inżynieria nanostruktur

Specjalność ta przygotuje absolwenta do pracy w laboratoriach przemysłowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych, naukowych i innych dzięki, dużej różnorodności zajęć laboratoryjnych odbytych w trakcie studiów I-go stopnia oraz w trakcie 3 miesięcznych praktyk zawodowych. Absolwenci posiadają ugruntowaną wiedzę na temat metod projektowania i otrzymywania nanomateriałów oraz metod badania ich właściwości.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Specjalność ta przygotuje absolwenta do pracy w laboratoriach przemysłowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych, naukowych i innych dzięki, dużej różnorodności zajęć laboratoryjnych odbytych w trakcie studiów I-go stopnia oraz w trakcie 3 miesięcznych praktyk zawodowych. Absolwenci posiadają ugruntowaną wiedzę na temat metod projektowania i otrzymywania nanomateriałów oraz metod badania ich właściwości.