Technologia chemiczna

STUDIA I STOPNIA

Kreatywny inżynier

Technologia chemiczna to splot nauk chemicznych z naukami technicznymi. Jej podstawowym zadaniem jest opracowywanie nowych technologii otrzymywania związków chemicznych niezbędnych w każdej dziedzinie życia. Bez technologii chemicznej nie byłoby nowych materiałów polimerowych, nowych leków, kosmetyków, paliw, nawozów sztucznych i wielu innych materiałów z których korzystamy codziennie. Wdrażanie tzw. zielonych technologii skutkuje tym, że nowoczesne materiały wytwarzane są w zgodzie z naturą i dbałością o jakość życia kolejnych pokoleń. Kierunek Technologia chemiczna to również monitorowanie i automatyzacja kontroli procesów chemicznych, laboratoryjna kontrola jakości surowców i produktów, optymalizacja prowadzonych procesów, planowanie eksperymentów jak również prowadzenie procesu chemicznego w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i przemysłowej.

Studenci kierunku technologia chemiczna zdobywają gruntowne wykształcenie zarówno z chemii jak i przedmiotów technicznych. Oprócz wiedzy teoretycznej nabierają również umiejętności praktycznych podczas realizacji dużej ilości godzin w zajęciach laboratoryjnych, komputerowych oraz projektowych. Absolwent tego kierunku ma dobre podstawy z chemii, fizyki i matematyki. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności pozwalają mu realizować się zarówno w zakresie działalności przemysłowo – produkcyjnej jak również projektowej, laboratoryjnej i naukowej.

Dlaczego technologia chemiczna?

Współcześnie istnieje konieczność tworzenia nowych, czystych i ekologicznych technologii wytwarzania produktów codziennego użytku. Wymaga to posiadania rozległej wiedzy nie tylko z chemii ale również z podstaw mechaniki, inżynierii chemicznej, automatyki itp. Ważnym zagadnieniem staje się modelowanie komputerowe procesów technologicznych z wykorzystaniem nowych programów obliczeniowych. Absolwenci kierunku technologia chemiczna z powodzeniem znajdują pracę w każdej gałęzi przemysłu chemicznego, ale również w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym zarówno na linii produkcyjnej jak również w laboratorium kontroli jakości lub badawczo-rozwojowym. Znaczna część absolwentów realizuje się zawodowo prowadząc własną firmę z małotonażową produkcją chemiczną lub kosmetyczną.

50 lat

Tradycji

100%

Satysfakcji

Specjalności studiów

Analityka przemysłowa i środowiskowa

Chemia i technologia kosmetyków

Lekka technologia organiczna

Technologia polimerów i biopolimerów

Procesy technologiczne i zarządzanie produkcją

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe to jedna z najważniejszych form zdobywania wiedzy praktycznej. Studenci mają możliwość odbywania praktyk zarówno programowych jak i ponadprogramowych. Wydział współpracuje w tym zakresie z wieloma zakładami przemysłowymi i ośrodkami badawczymi. Dodatkowo w toku studiów odbywają wizyty studyjne w dużych zakładach przemysłowych w Polsce i Europie.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia działalności zawodowej w przemyśle chemicznym, naftowym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, w energetyce, ochronie środowiska, biurach projektowych, laboratoriach badawczych oraz do tworzenia własnych firm. Mogą podejmować pracę praktycznie w każdym zakładzie przemysłowym realizującym różnorodne technologie związane z produkcją i wykorzystaniem energii, surowców i ochroną środowiska naturalnego.