Twój przewodnik po przyszłości: Jak Politechnika Krakowska może Ci pomóc zdobyć wymarzoną pracę?

Od 80. lat Politechnika Krakowska kształci kadry inżynierskie w naszym kraju. Przez ten czas udało nam się wypracować mocną pozycję na rynku akademickim i stworzyć markę, która stała się synonimem solidności i wysokiej jakości. Chcąc nadążyć za dynamicznym rozwojem współczesnego świata, Politechnika Krakowska stale rozszerza swoją działalność naukową, przez co znana jest z innowacyjnego podejścia do edukacji. Dzięki temu każdego roku uczelnia kształtuje przyszłych liderów branż technologicznych i inżynieryjnych, którzy po opuszczeniu murów Politechniki są gotowi do podjęcia zawodowych wyzwań.

Grupa pięciu osób siedzi na stołkach i czeka. Trzech mężczyzn i dwie kobiety. Wszyscy się uśmiechają.

Politechnika Krakowska – przyszłość nowoczesnego rynku pracy

Już w pierwszych latach istnienia Politechnika Krakowska uplasowała się na bardzo wysokiej pozycji, jeśli chodzi o uczelnie techniczne w naszym kraju. Od samego początku dla założycieli Politechniki Krakowskiej priorytetem było realizowanie działalności badawczej we współpracy z przemysłem i łączenie nauki z praktyką. Przez cały okres istnienia uczelnia wielokrotnie zmieniała program, starając się dostosować do rozwijających się potrzeb naukowych i warunków cywilizacyjnych. Politechnika Krakowska dąży do kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jej misją jest rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych poprzez wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Stały rozwój uczelni, nowocześnie wyposażone laboratoria oraz bogate tradycje inżynieryjne w połączeniu z wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników sprawiają, że możliwe jest tworzenie przestrzeni badawczej i edukacyjnej na najwyższym poziomie.

Skuteczność misji Politechniki Krakowskiej doskonale pokazują statystyki. 94% osób, które ukończyły studia II stopnia w 2021 r., znalazło zatrudnienie do pół roku po obronie dyplomu., W dodatku zdecydowana większość – 90,1% – deklaruje wykonywanie pracy zgodnej z wykształceniem.  81,5% absolwentów PK pozytywnie ocenia swoje szansy na rynku pracy, biorąc pod uwagę możliwość pracy w zawodzie. Wśród najczęściej wymienianych branż można znaleźć budownictwo, architekturę, IT, mechanikę, inżynierię środowiska, energetykę, chemię czy elektrotechnikę i elektronikę. 

Praktyczna strona nauki

Zależy nam, by do edukacji podchodzić w sposób praktyczny. Z tego powodu dbamy o to, by Biuro Karier Politechniki Krakowskiej nie było jedynie punktem na mapie. Chcemy, by nasi studenci mieli dostęp do różnych ofert praktyk, staży oraz projektów badawczych, które pozwalają im rozwijać nabyte umiejętności w praktyce. W ciągu roku w bazie ofert pracy Biura Karier pojawia się kilka tysięcy ogłoszeń skierowanych do studentów i absolwentów.

Regularnie organizujemy Inżynierskie Targi Pracy oraz różnego rodzaju projekty współpracy z przemysłem. W ramach projektu PIKAP oferujemy pogłębione doradztwo indywidualne oraz wsparcie grupowe w postaci szkoleń, sesji coachingowych czy spotkań z pracodawcami. 

Łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką pozwala studentom na rozwój konkretnych projektów, które mają realny wpływ na innowacje w różnych sektorach. W 2023 r. już po raz drugi studenci z koła naukowego COSMO PK wysłali w stratosferę sondę HABSat, która miała za zadanie zbadać natężenie promieniowania kosmicznego na różnych wysokościach przelotu i sprawdzić stopień tłumienia tego promieniowania przez atmosferę. Po sukcesie, studenci z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK zapowiedzieli pracę nad sondą HABSat2, która ma być milowym krokiem na drodze do budowy nanosatelity.

Innym przykładem może być projekt PKanoe – łodzi z betonu tekstylnego ze spoiwem o obniżonym śladzie węglowym, wykonanej przez studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Projekt ten pozwoli opracować bardziej zrównoważone rozwiązania dla lekkich elementów betonowych przy dużej oszczędności materiałów. Łódź powstała dzięki wsparciu FutureLab Politechniki Krakowskiej – studenckiego laboratorium innowacji.

Programy mentorskie Politechniki Krakowskiej

W ramach kadry naukowej staramy się zrzeszać ludzi, którzy potrafią zarazić studentów swoją pasją i z chęcią dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Właśnie w tym celu powstał program mentorski Don’t Stop. Go Top! Mentors Academy for PK STEM Students, będący inicjatywą mającą na celu wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego studentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych i absolwentów do 35. roku życia.

Program został zainaugurowany w listopadzie 2018 r. i opierał się na współpracy między uczelnią a dwoma podmiotami – Stowarzyszeniem Wychowanków Politechniki Krakowskiej, zrzeszającym absolwentów PK, przedstawicieli świata nauki, biznesu i kultury oraz spółką INTECH PK, łączącą naukę z biznesem poprzez wdrażanie w życie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Program mentorski opierał się przede wszystkim na relacji partnerskiej, podczas której młodzi ludzie mogli pracować nad tematami kluczowymi dla ich rozwoju osobistego. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, dzięki czemu stanowił doskonałe podwaliny dla kolejnych programów mentoringowych, jak np. TopMinds 2022.

Infrastruktura naukowa Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska, ze względu na specyfikę oferty naukowej, posiada rozbudowaną infrastrukturę naukową. Choć główny kampus uczelni mieści się w samym centrum Krakowa, wiele cennych inwestycji zrealizowano na terenie kampusu przy al. Jana Pawła II oraz w Krakowskim Parku Technologicznym w Czyżynach. Tam można znaleźć między innymi unikatowe w skali świata, nowoczesne Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, otwarte w styczniu 2024 r., a także Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych, dysponujące unikatową aparaturą umożliwiającą wykonywanie najdokładniejszych pomiarów w skalach od nano do wielkogabarytowych.

Studenci mają dostęp do nowoczesnych technologii, takich jak druk 3D czy sprzęt do badań fizykochemicznych, dostępny na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Rozmaite symulatory oraz laboratoria wyposażone w najbardziej zaawansowane narzędzia badawcze pozwalają studentom na stały rozwój w konkretnych kierunkach.

Życie studenckie na Politechnice Krakowskiej

Aktywne uczestnictwo w życiu kampusu wielokrotnie pomogło odnieść sukces naszym absolwentom. W ramach uczelni prężnie działa 101 kół naukowych, dostępnych na każdym wydziale, w niemal każdym instytucie. Oprócz tego studenckie laboratorium innowacji FutureLab PK co roku wyłania projekty studenckie, które będą wspierane i finansowane z odrębnego budżetu. Inicjatywa ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów – w tym roku do realizacji skierowano aż 27 projektów, w skład których wchodzi 199 studentów. Pozwala to nie tylko rozwijać swoje zainteresowania naukowe, ale również przekłada się na realny wpływ na rozwój nowoczesnych technologii.

Ponadto, w ramach PK organizowany jest plebiscyt “Szafirowe Smoki”, w ramach którego nagradzana i promowana jest dodatkowa aktywność studencka. Nagrody przyznaje się w dziesięciu kategoriach indywidualnych oraz pięciu inicjatyw studenckich.  

Nowe programy i inicjatywy w PK

Politechnika Krakowska cały czas stawia na rozwój. Tylko od początku 2024 r. uczelnia nawiązała współpracę z krakowskim MPO, w celu stworzenia projektów altan i rewitalizacji przestrzeni do odbioru odpadów w przestrzeni miejskiej. Podjęto również współpracę z firmą MAN Trucks sp. z o.o., w zakresie wspólnego prowadzenia badań naukowych i analiz technologicznych, wzajemnych szkoleń dla pracowników, stażów i praktyk dla studentów oraz innych inicjatyw dydaktyczno-badawczych.

W najbliższej przyszłości planowane jest otworzenie kierunku energetyka jądrowa na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, który będzie we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.  Politechnika planuje również kontynuować i rozwijać współpracę międzynarodową z uniwersytetami i naukowcami z całego świata. Ponadto, w przyszłym roku akademickim planowane jest otwarcie trzech nowych kierunków na studiach I stopnia: biotechnologia przemysłowa, ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju i informatyka materiałowa.

Podsumowanie

Politechnika Krakowska buduje społeczność ludzi, którzy chcą zmieniać świat. Koła naukowe, projekty studenckie oraz programy wsparcia pozwalają rozwijać się i wdrażać w życie pomysły mające realny wpływ na nasze życie. Jeśli chcesz poznać życie studenckie od środka, weź udział w dniach otwartych, targach edukacyjnych lub skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji i dołączyć do grona naszych studentów!