Zawodowy game-changer: Jak Politechnika Krakowska może pomóc wystrzelić twoją karierę?

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że studia to coś więcej niż teoria. Robimy, co w naszej mocy, by Politechnika Krakowska stała się platformą dla przyszłych liderów i innowatorów. Dlatego dbamy o to, by programy były dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy, a studenci mieli możliwość rozwijać swoje umiejętności i realizować swoje projekty w praktyce. W jaki sposób PK może pomóc ci wystrzelić twoją przyszłą karierę?

Przyszłościowe programy

Od samego początku priorytetem Politechniki Krakowskiej jest realizowanie działalności badawczej we współpracy z przemysłem i łączenie nauki z praktyką. Uważnie śledzimy dynamiczny rozwój współczesnych technologii, potrzeb naukowych i warunków cywilizacyjnych, stale rozszerzając swoją działalność, modyfikując programy studiów czy otwierając nowe kierunki.

Tylko w przyszłym roku akademickim planujemy otwarcie trzech nowych kierunków na studiach I stopnia: biotechnologia przemysłowa, ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju i informatyka materiałowa. W najbliższej przyszłości planowane jest także otwarcie kierunku energetyka jądrowa, który powstaje we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

O skuteczności naszej misji świadczą statystyki. Aż 94 proc. osób, które ukończyły studia II stopnia w 2021 roku znalazło zatrudnienie do pół roku po obronie dyplomu. Zdecydowana większość absolwentów, bo aż 90,1 proc. deklaruje, że praca, którą wykonują jest zgodna z ich wykształceniem.

Współpraca z przemysłem i strategiczne partnerstwo

Praktyczna strona nauki jest dla nas bardzo istotna. Zależy nam na tym, by nasi studenci mieli możliwość wdrażania swoich pomysłów w życie, podejmując współpracę z czołowymi przedsiębiorcami i pracując nad realnymi projektami, które mają wpływ na nasze codzienne życie.

Współprace z czołowymi przedsiębiorcami mają za zadanie przede wszystkim umożliwić studentom wdrożenie wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej i jednocześnie zdobyć cenne doświadczenie, które umożliwi dalszy rozwój. Partnerstwo umożliwia stundentom korzystanie ze stażów, szkoleń oraz praktyk, a także brania udziału w konferencjach i seminariach naukowo-technicznych. Dodatkowo, zainteresowani mają możliwość prowadzenia wspólnych badań naukowych i analiz technologicznych oraz pracy nad realnymi projektami. Tylko w tym roku PK podjęła współpracę z MAN Trucks sp. z o.o., Kolejami Małopolskimi, Polskim Związkiem Narciarskim, Grupą Azoty czy krakowskim MPO.

Inkubatory przedsiębiorczości i centra innowacji w PK

Na PK działa mnóstwo jednostek, które mają służyć łączeniu biznesu z nauką i rozwojowi innowacyjności. Jedną z nich jest Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, działające prężnie od 1997 roku, a także Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0, powołane w czerwcu 2020 roku. Ich celem jest organizacja konferencji, sympozjów, seminariów oraz kursów specjalistycznych i szkoleń, a także doradztwo i ekspertyzy techniczne, consulting, transfer technologii, wdrażanie innowacji w przemyśle czy komercjalizacja wyników badań.

Oprócz tego w ramach uczelni działa również Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostka PK wyspecjalizowana w budowaniu startupów. W ramach swojej działalności zapewnia ona stabilne warunki rozwoju młodym biznesom, a także możliwość wymiany doświadczeń czy współpracy nad różnymi projektami. Studenci, którzy mają pomysł na swój własny biznes mogą liczyć na nasze wsparcie na niemal każdym gruncie. Wiemy, jak stworzyć sprawnie działającą firmę, znaleźć finansowanie czy zoptymalizować koszty i chętnie dzielimy się tą wiedzą z naszymi podopiecznymi.

Rozwój osobisty i liderstwo

Droga do sukcesu wymaga nie tylko zdobywania wiedzy i praktycznego doświadczenia. Ogromną rolę na rynku pracy odgrywają umiejętności miękkie, kreatywne myślenie oraz efektywna komunikacja. Wiemy, jak ważne jest, by przyszły przedsiębiorca potrafił odnaleźć się na rynku pracy, dlatego zapewniamy naszym studentom możliwość skorzystania z doradztwa personalnego, wzięcia udział w szkoleniach zwiększających kompetencje czy sesjach coachingowych. Regularnie organizujemy Inżynieryjne Targi Pracy, podczas których studenci mogą podjąć współpracę z największymi przedsiębiorcami, skorzystać ze stażów czy wziąć udział w projektach badawczych.

Wraz ze Stowarzyszeniem Wychowanków Politechniki Krakowskiej, do którego należą wybitni przedstawiciele świata nauki, biznesu i kultury, organizujemy programy mentoringowe, które umożliwiają studentom pracę nad własnym rozwojem osobistym pod okiem ekspertów. Na każdym etapie oferujemy swoje wsparcie, utrzymując relację z absolwentami i pomagając im w dalszym rozwoju. Dzięki ścisłej współpracy naukowo-badawczej z naszymi wychowankami tworzymy nowe projekty, wdrażając nowoczesne rozwiązania w różnych gałęziach przemysłu.

Oprócz tego, studenci Politechniki Krakowskiej mają możliwość skorzystania z międzynarodowej wymiany z czołowymi uczelniami technicznymi na całym świecie, kontynuując naukę czy organizując praktyki za granicą. PK kontynuuje również współpracę z uniwersytetami i naukowcami, organizując wspólne projekty badawcze, konferencje czy szkolenia. 

Politechnika Krakowska otwiera przed studentami perspektywy, które pozwalają im rozwijać swoje umiejętności. Korzystając ze wsparcia uczelni można wdrożyć w życie projekty, które mają realny wpływ na rozwój gospodarczy. To pozwala zdobyć doświadczenie oraz nabyć kompetencje, które pozwolą łatwo odnaleźć się na rynku pracy. Jeśli chcesz na własnej skórze przekonać się, jakie możliwości daje PK swoim studentom, skontaktuj się z nami w sprawie rekrutacji, lub weź udział w interaktywnych zajęciach dla obserwatorów!