Fizyka techniczna

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Specjalności:

Studia techniczne – zostań inżynierem

Celem studiów na tym kierunku jest wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętność rozumienia, samodzielnego formułowania i rozwiązywania konkretnych problemów fizycznych i technicznych. Pierwsze dwa lata studiów obejmują m.in. kursy analizy matematycznej, fizyki ogólnej, języków programowania, elektroniki i elektrotechniki. Absolwent będzie przygotowany teoretycznie i praktycznie do korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej, technicznych systemów diagnostycznych i zaawansowanych technik komputerowych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w: laboratoriach badawczo rozwojowych, przemysłowych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna powinni uzyskać zdolność łatwego przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy.

Dlaczego Fizyka techniczna

Od początku Rewolucji Przemysłowej do chwili obecnej postęp technologiczny możliwy jest dzięki praktycznemu wykorzystaniu odkryć fizycznych. Fizyka Techniczna zapewnia transfer najnowszych osiągnięć naukowych do różnych dziedzin techniki.  U podstaw nowoczesnych rozwiązań technicznych stoją podstawowe prawa fizyki. Ich rozumienie jest niezbędne do wytwarzania materiałów o unikalnych właściwościach oraz nowych urządzeń np. lasery, diody OLED, struktury fotowoltaiczne. Wiedza z zakresu fizyki technicznej zapewnia absolwentom możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach w jednostkach prowadzących Szkołę Doktorską.

Specjalności

Specjalności studiów

Modelowanie komputerowe (studia stacjonarne)

Modelowanie komputerowe na kierunku Fizyka techniczna skierowana jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie inżynierii modelowania komputerowego, zjawisk i układów fizycznych oraz technicznych. Studenci mają możliwość poznania modeli opisu zjawisk na rynku finansowym. Zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania inżynierii systemów, obliczeń symbolicznych i współczesnych paradygmatów programowania, ale także praktyczne umiejętności tworzenia stron internetowych. Zdobywają praktyczne umiejętności analizy danych statystycznych, algorytmów i uczenia maszynowego.

Nowoczesne materiały i nanotechnologie (studia stacjonarne)

Nowoczesne materiały i nanotechnologie na kierunku Fizyka techniczna skierowana jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki materiałów, nanotechnologii, modelowania układów niskowymiarowych, metod badawczych fizyki. Dodatkowo studiujący na II stopniu na tej specjalności pozyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności komputerowego projektowania struktur molekularnych, z zakresu fizyki powierzchni oraz cienkich warstw, technologii ogniw słonecznych i LED.

Studenci poznają również zaawansowane właściwości współczesnych materiałów i możliwościach wykorzystania w nowoczesnych technologiach i w produkcji przemysłowej.   Obecna inżynieria materiałowa wykorzystuje w coraz większym stopniu kwantowe właściwości układów polimerowych i ciekłokrystalicznych, właściwości półprzewodników i materiałów magnetycznych w skali mikro-  i nanometrycznej. Studia zapoznają z metodami   badań struktury oraz dynamiki układów w skali atomowej i molekularnej. Szczególnie istotne z punktu widzenia zastosowań w nowoczesnej elektronice są wiedza i umiejętności w metodach badawczych stanów elektronowych w materiałach wraz z komputerowymi   technikami ich analizy  przydatnymi w firmach wykorzystujących zaawansowane technologie materiałowe. Podstawy teoretyczne i doświadczenie w praktyce laboratoryjnej oraz w symulacjach komputerowych dają przygotowanie do pracy w ośrodkach badawczych i przemysłowych stosujących te technologie.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Studenci kierunku Fizyka Techniczna w ramach przewidzianych w programie studiów praktyk maja możliwość praktycznej weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności zdobytych na Uczelni. Praktyki realizowane są w firmach i instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego z branż zbliżonych do realizowanych specjalnościach studiów na kierunku Fizyka Techniczna.