Geoinformatyka

II Stopień

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – luty 2024 r.

Geoinformatyka –
łączy zagadnienia informatyczne z kompleksową teledetekcją oraz geo- i hydro-inżynierią

Na II stopniu kierunku GEOINFORMATYKA studenci poszerzają wiedzę i umiejętności należące do Hydro-Geo-Data Science w zakresie przetwarzania, wizualizacji i analizy cyfrowych geodanych (dla geoinżynierii) i hydrodanych (dla hydroinżynierii). Poznają  zaawansowane zagadnienia z zakresu informatyki, tj. metody numeryczne, data mining, uczenie maszynowe, sieci neuronowe i sztuczna inteligencja. Równolegle do zagadnień z zakresu Hydro-Geo-Data Science studenci opanowują zaawansowane techniki informatyczne pozwalające na prowadzenie symulacji komputerowych (z wykorzystaniem modelowań numerycznych) do analizy procesów zachodzących w geosferach. Studenci II stopnia mają możliwość wyboru 6 z 12 specjalistycznych przedmiotów informatycznych, należących do bloku tematycznego „Techniki komputerowe w inżynierii środowiska i energetyce”.

Dlaczego GI?

GEOINFORMATYKA na PK jako JEDYNY KIERUNEK STUDIÓW W POLSCE łączy trzy obszary:

  • kompleksową geodezyjno-geofizyczną teledetekcję,
  • analizę procesów zachodzących we wszystkich trzech geosferach,
  • wykorzystanie technik Data Science w analizie geodanych i hydrodanych.

Studiując na II stopniu kierunku GEOINFORMATYKA studenci koncentrują się na drugim i trzecim obszarze z wymienionych powyżej, co w zakresie technik informatycznych znacząco rozwija ich wiedzę i umiejętności z I stopnia. Analiza procesów zachodzących w geosferach prowadzona jest z wykorzystaniem wysoko specjalistycznych narzędzi informatycznych służących do symulacji komputerowych. Poznanie na II stopniu studiów kolejnych technik informatycznych z zakresu Data Science, pozwala na zaawansowane przetwarzanie i analizę cyfrowych geodanych i hydrodanych. Na II stopniu studenci poszerzają wiedzę z ekonomii i prawa (zdobytą na I stopniu) o zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, co ułatwi im w przyszłości prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Praktyki i praca

Pomiędzy I i II stopniem studiów, studenci odbywają praktyki w firmach z branży geoinżynieryjnej, hydroinżynieryjnej oraz informatycznej.

Zdobycie podczas studiów II stopnia, dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie komputerowego przetwarzania, wizualizacji i analizy cyfrowych danych, nowoczesnych technik komputerowych, m.in. w zakresie szybko obecnie rozwijającej się sztucznej inteligencji czy też modelowań numerycznych procesów fizycznych zachodzących w geosferach, znacząco zwiększa możliwość zatrudnienia w firmach zajmujących się zaawansowanymi technologiami informatycznymi. Absolwenci II stopnia kierunku GEOINFORMATYKA będą mogli znaleźć zatrudnienie jako twórcy oprogramowania dla inżynierii i ochrony środowiska oraz nauk o Ziemi, w działach informatycznych firm geoinżynieryjnych i hydroinżynieryjnych oraz w firmach z branży IT.

 Dodatkowe informacje: https://rekrutacja.wisie.pk.edu.pl/gi2.html

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego