Informatyka w inżynierii komputerowej

Studia stacjonarne 3,5-letnie
Studia niestacjonarne 4-letnie

Studia techniczne – zostań inżynierem

Kierunek Informatyka w inżynierii komputerowej o profilu akademickim realizuje pełny program studiów I stopnia w zakresie Informatyki w odniesieniu do inżynierii, tzn. działalności zajmującej się rozwojem techniki i technologii.

W szczególności inżynieria komputerowa zajmująca się projektowaniem i konstrukcją nowoczesnych rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej z zakresu informatyki i elektronicznej techniki cyfrowej, dostarcza produktów i narzędzi dla współczesnej inżynierii, jakimi są systemy komputerowe: uniwersalne i otwarte, w tym internet przedmiotów oraz chmury i mgły obliczeniowe oraz specjalizowane i wbudowane, w tym scalone, mikroelektroniczne, reaktywne i czasu rzeczywistego.

Inżynierowie naszego kierunku posiadają wiedzę z inżynierii oprogramowania, która integruje czynnik (ang. ware) sprzętowy (ang. hardware), programowy (ang. software) i sieciowy (ang. netware) współczesnych systemów komputerowych oraz wskazuje i rozwiązuje problemy tzw. czynnika ludzkiego (ang. peopleware) – w praktycznych aspektach informatyki.

Dlaczego Informatyka w inżynierii komputerowej

Ponieważ absolwent nauczy się:

 • budowy i działania systemów operacyjnych
 • architektury systemów komputerowych
 • programowania w obiektowych językach programowania
 • inżynierii oprogramowania integrującej: hardware, software, netware i peopleware.
 • baz danych i sieci komputerowych
 • internetu przedmiotów, chmury i mgły obliczeniowej
 • projektowania aplikacji internetowych
 • systemów wbudowanych, techniki i technologii mikroprocesorowej
 • grafiki komputerowej i systemów multimedialnych
 • sztucznej inteligencji i wspomagania decyzji
 • technicznego – informatycznego – języka angielskiego i może znaleźć pracę:
 • w krajowych i międzynarodowych firmach/koncernach informatycznych, telekomunikacyjnych i elektronicznych
 • w instytucjach i przedsiębiorstwach wykorzystujących technologie informatyczne i komputerowe (m.in., bankowość i finanse, urzędy administracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia, produkcja)
 • w krajowych i międzynarodowych ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Prowadzenia kierunku

Absolwentów rocznie

Wskaźnik rekrutacji

Podstawą do przyjęcia na kierunek Informatyka w inżynierii komputerowej jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie: i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

Matematyka

Fizyka

Fizyka i astronomia

Informatyka

Rozpocznij proces rekrutacji

Wejdź

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy inżyniera informatyka. Praktyki to wspaniała okazja do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy. Dzięki współpracy uczelni z firmami oraz ośrodkami naukowymi  student ma szanse dobrze rozpocząć własną ścieżkę kariery zawodowej w postaci praktyk i staży, które z czasem często przekształcą się w umowę o pracę. Efekty uczenia się dla kierunku Informatyka w inżynierii komputerowej dają absolwentom możliwości zatrudnienia na stanowiskach:

 • menadżer projektów informatycznych
 • lider zespołów informatycznych
 • kierownik działów informatycznych
 • analityk systemowy
 • projektant i programista oprogramowania i sieci komputerowych
 • wdrożeniowiec i operator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych
 • administrator systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, oprogramowanie aplikacyjne)
 • pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego

oraz podstawy pozwalające na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej, dla której pomocną dłoń oferuje między innymi Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Możliwe są także dalsze studia (II stopnia i III stopnia) i kariera naukowa oraz zatrudnienie w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych.

Kontakt WKR

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej


al. Warszawska 24 , 31-155 Kraków
Budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
tel. 12 628 26 09; 12 628 26 11
e-mail: rwe@pk.edu.pl