Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynierowie inteligentnych miast – woda

Susze, powodzie i zmiany klimatyczne – największe wyzwania współczesnych miast! INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA (IiGW) to studia, dzięki którym zrozumiesz istotę i przyczyny tych zagrożeń. Dowiesz się jak projektować infrastrukturę miejską, wodną i zieleń, tak aby adaptować miasta do zmian klimatycznych. Największe polskie miasta opracowały plany adaptacji do zmian klimatu i rozpoczyna się proces przebudowy naszych miast w kierunku nowoczesnych i bezpiecznych smart cities – przyłącz się, zostań nowoczesnym inżynierem!
IiGW to nowy kierunek na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK łączący wiedzę techniczną i wiedzę o środowisku.
Absolwenci IiGW mają możliwość uzyskania uprawnień budowlanych, co jest dodatkowym atutem na rynku pracy.

Dlaczego Inżynieria i gospodarka wodna

Proponujemy praktyczną wiedzę i kompetencje poszukiwane na rynku pracy. Kształcimy wysokospecjalistyczne kadry, przygotowane by rozwiązywać problemy i odpowiadać na wyzwania współczesnych miast: jak zniwelować odczuwalne skutki zmian klimatu (fale upałów i zimna, powodzie, susze, nawalne deszcze)? Jak kształtować miejską infrastrukturę wodną, aby łagodziła obecne i prognozowane skrajne zjawiska pogodowe? Jak magazynować wody opadowe, aby je można było dodatkowo wykorzystać? Jak zapewnić bezpieczeństwo i dobrą jakość środowiska wodnego i przyrodniczego?
Uczymy doboru i wykorzystania nowoczesnych komputerowych narzędzi inżynierskich do symulacji procesów klimatycznych i hydrologicznych, do projektowania obiektów i systemów wodnych w inżynierii miejskiej. Przygotowujemy do projektowania i wykonawstwa w zakresie obiektów wodnych, rewitalizacji rzek, a także eksploatacji, monitoringu i renowacji istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej.

Wskaźnik rekrutacji

Podstawą do przyjęcia na kierunek Inżynieria i Gospodarka Wodna jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie: i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

Matematyka

Fizyka

Fizyka i astronomia

Biologia

Chemia

Geografia

Rozpocznij proces rekrutacji

Wejdź

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Dzięki studiom na kierunku IiGW zdobędziesz wiedzę, która zostanie także ugruntowana w ramach praktyk zawodowych i zajęć terenowych. Ściśle współpracujemy z wieloma firmami i instytucjami – praktyki zawodowe dają możliwość spotkania z potencjalnym pracodawcą i często kończą się ofertą zatrudnienia.

 Gdzie znajdziesz pracę?

  • w biurach projektowych i firmach konsultingowych,
  • w przedsiębiorstwach wykonawczych realizujących inwestycje infrastruktury wodnej i miejskiej,
  • w budownictwie hydrotechnicznym (przygotowujemy do zdobycia uprawnień), komunalnym oraz przy planowaniu przestrzennym,
  • w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie,
  • w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
  • w instytucjach i urzędach administracji samorządowej i rządowej,
  • przy projektowaniu i eksploatacji nowoczesnych urządzeń nawadniających i odwodnień,
  • przy sporządzaniu ocen oddziaływania na środowisko i ekspertyz związanych z gospodarowaniem wodą,
  • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Kontakt WKR

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Warszawska 24, 31-155 Kraków
Budynek WIŚ, pok. nr 2 (parter)
e-mail: rws@pk.edu.pl
tel.  12 628 28 09