Inżynieria medyczna

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2021 r.

Specjalności:

Liczba miejsc:

72 miejsca

Studia techniczne – zostań inżynierem

Absolwent kierunku posiada szeroką i specjalistyczną wiedzę z zakresu podstaw metod numerycznych, projektowania wspomaganego komputerowo, biomechaniki inżynierskiej, anatomii, sztucznych narządów, mechaniki płynów oraz inżynierii biomateriałów.

Dlaczego Inżynieria medyczna

Rosnące znaczenie technik komputerowych i inżynieryjnych w medycynie oraz nieustanny rozwój technologii sprawia, że branża biomedyczna zyskuje na popularności. Jest jednym z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się światowych sektorów przemysłowych. Kierunek Inżynieria Medyczna oferuje specjalistyczne wykształcenie dla inżynierów umożliwiające podjęcie pracy w roli partnera dla środowiska medycznego w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia, tworzenia oprogramowania, projektowania, budowy, obsługi oraz konserwacji sprzętu medycznego.

Absolwentów rocznie

Kształcenia w zakresie biomechaniki i inżynierii medycznej

Wskaźnik rekrutacji

Podstawą do przyjęcia na kierunek Inżynieria medyczna jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie: i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

Matematyka

Fizyka

Fizyka i astronomia

Informatyka

Chemia

Biologia

Specjalności na kierunku

Inżynieria kliniczna
(studia stacjonarne)

Inżynieria Kliniczna to specjalność dla studentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu elektroniki medycznej, podstaw metod diagnostycznych, budowy, eksploatacji oraz obsługi aparatury medycznej wykorzystywanej w radiologii, kardiologii, dializoterapii oraz w technikach obrazowania medycznego (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). Absolwenci tej specjalności gotowi są do podjęcia pracy w jednostkach odbioru technicznego, serwisach sprzętu medycznego, firmach zaopatrujących w sprzęt medyczny oraz w instytucjach naukowo-badawczych i konsultingowych.

Szczegółowy program studiów można znaleźć w aplikacji Syllabus.

Biomechanika
(studia stacjonarne)

Specjalność Biomechanika umożliwia studentom rozwinięcie ogólnej wiedzy inżynierskiej w zakresie protetyki, sztucznych narządów, rehabilitacji, komputerowej symulacji zderzeń, biomechaniki, technik obrazowania medycznego oraz inżynierii biomateriałów. Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu metod projektowania wspomaganego komputerowo absolwenci są gotowi do podjęcia pracy w biurach projektowo-konstrukcyjnych, zakładach protetyki ortopedycznych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Szczegółowy program studiów można znaleźć w aplikacji Syllabus.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Zdobyte umiejętności z różnych dyscyplin pozwalają studentom na podjęcie twórczej pracy w firmach w których nauki techniczne wspomagają medycynę, udział w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz na współpracę z lekarzami medycyny i personelem medycznym.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki