Badania lekarskie

Badania lekarskie są wymagane wyłącznie od kandydatów na studia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej (biotechnologia przemysłowainżynieria chemiczna i procesowatechnologia chemiczna) oraz na kierunku nanotechnologie i nanomateriały prowadzonym przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Na pozostałe kierunki studiów badania nie są potrzebne. W momencie składania (wgrywania) dokumentów nie jest wymagane dostarczenie zaświadczenia lekarskiego. Imienne skierowania na badania lekarskie będą wysyłane za pośrednictwem operatora pocztowego wyłącznie do kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów. Na podstawie skierowania należy wykonać badania, a zaświadczenie, wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy, należy dostarczyć (najlepiej drogą pocztową) najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego semestru nauki do komisji rekrutacyjnej bądź do właściwego dziekanatu.

Kandydaci mogą bezpłatnie wykonać badania lekarskie w następujących placówkach:

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony