Duże możliwości, jedna uczelnia – Politechnika Krakowska

Uznanie w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich, udział w programach naukowych finansowanych przez prestiżowe instytucje, rozwiązania polepszające komfort życia i mające duży potencjał komercyjny – pracownicy i studenci Politechniki Krakowskiej nie marnują czasu i swój naukowy zapał oraz kreatywność przekuwają na niezwykłe projekty. O ich wynalazkach i sukcesach można regularnie usłyszeć lub przeczytać w mediach. Innowacyjne hydrożelowe opatrunki wspierające leczenie martwicy skóry, badania nad wykorzystaniem technologii wodorowych w przemyśle i gospodarce, metoda skracająca czas produkcji leków, stworzenie uniwersalnego domu jednorodzinnego z elementów wydrukowanych za pomocą wielkoformatowej drukarki 3D, samodezynfekujące się krzesło przeznaczone do miejsc użyteczności publicznej… Przykłady można mnożyć. Twórczą naukową pracę umożliwia nowoczesna infrastruktura badawcza i unikatowe laboratoria Politechniki Krakowskiej, ale także znakomicie przygotowana oferta edukacyjna.

PK pilnie śledzi zapotrzebowanie rynku i dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się trendów, dzięki czemu absolwenci uczelni nie muszą obawiać się o swoją przyszłość. Kształcenia zasadza się na 8 wiodących dyscyplinach naukowych i prowadzone jest w oparciu o 8 wydziałów. Kandydaci na studia dostają szeroki wachlarz możliwości. Czeka na nich ponad 30 kierunków studiów I stopnia, wśród nich: architekturabudownictwoinformatykainformatyka w inżynierii komputerowejmechanika i budowa maszyntechnologia chemicznainżynieria wzornictwa przemysłowegoinżynieria czystego powietrzaarchitektura krajobrazuinżynieria medycznaenergetykaelektrotechnika i automatyka i wiele innych kierunków. Wyniki badania przeprowadzonego przez Biuro Karier PK wskazują, że blisko 92 proc. wychowanków Politechniki znajduje pracę do maksymalnie 6 miesięcy po ukończeniu studiów, a przeważająca część pracuje jeszcze przed obroną dyplomu. Zdecydowana większość badanych potwierdza wykonywanie pracy zgodnej ze swoim wykształceniem.

Jedni z najlepszych w Polsce! Wysoko oceniony poziom działalności naukowej

Politechnika Krakowska otrzymała decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie ewaluacji działalności naukowej w ośmiu dyscyplinach uprawianych na uczelni. Wyniki jednoznacznie wskazują na bardzo wysoki poziom działalności naukowej prowadzonej na PK. W siedmiu (z ośmiu ocenianych) dyscyplinach: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, uczelni przyznano kategorię naukową A, zaś w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – także wysoką – kategorię B+. Politechnika Krakowska wypada znakomicie na tle innych polskich uczelni technicznych, na których uprawiane są te same dyscypliny naukowe, co na PK.

ewaluacja_slider1

Nowoczesne laboratoria i dobra współpraca z biznesem

Na wysoką jakość kształcenia składa się kilka elementów. Jednym z nich jest bez wątpienia znakomita kadra dydaktyczna – specjaliści w swoich dziedzinach, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi. Ponadto, Politechnika Krakowska prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z otoczeniem biznesowym, co daje studentom możliwość odbywania praktyk i staży w czołowych firmach, oferujących też stypendia oraz zatrudnienie po studiach. Wiele z tych firm patronuje konkretnym kierunkom studiów, współtworzy ich programy, daje dostęp do zaplecza technologicznego oraz dzieli się wiedzą dzięki wykładom i prelekcjom z udziałem swoich pracowników. Grono renomowanych przedsiębiorstw, które kooperują z PK jest duże. Są wśród nich: Astor, Grupa Azoty, Nokia, NEWAG, PKP PLK, MAN, Siemens Mobility, ABB itd.

sala-na-WIL

Studenci i pracownicy naukowi Politechniki Krakowskiej mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów, które dają niezwykłe możliwości badawcze. Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych to jedna z unikatowych placówek, gdzie prowadzone są testy dużych obiektów inżynierskich w skrajnych temperaturach, sięgających np. -50 °C. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego wiedzie prym w zakresie testowania technologii energooszczędnych, rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz komfortu użytkowania budynków niskoenergetycznych. Możliwości badawcze Politechniki poszerzy niebawem Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, gdzie będą prowadzone badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast, a także eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na rozwiązania inżynierskie. Niedawno w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej uruchomiono unikatowe na polskich uczelniach stanowisko laboratoryjne do badań hydroenergetycznych, m.in. jazów, turbin wodnych oraz analiz odzysku energii z procesów przemysłowych.

inzynieria-wzornictwa-przemyslowego

Laboratoria PK to nie tylko wielkie placówki badawcze, ale również sale o charakterze dydaktycznym, wyposażone w nowoczesny sprzęt. Od ub. roku na uczelni funkcjonuje laboratorium Internetu Rzeczy (IoT), ufundowane przez firmę GlobalLogic. W nowocześnie zaaranżowanym i wyposażonym wnętrzu znajdują się stanowiska komputerowe ze specjalistycznym sprzętem, w tym zestawami mikrokontrolerów (Embedded Kits), służącymi do programowania systemów wbudowanych będących podstawą technologii Internet of Things, czyli sieci przedmiotów codziennego użytku, które mogą się ze sobą komunikować – wysyłać i odbierać dane – dzięki połączeniu z Internetem. Żacy z PK mają od kilku lat możliwość korzystania z wyjątkowego w skali kraju Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego, wyposażonego w opracowany na uczelni symulator ruchu kolejowego. W LIRK studenci oraz pracownicy firm kolejowych mogą w bezpiecznych warunkach uczyć się kierowania ruchem kolejowym, także w sytuacjach nadzwyczajnych.

Pobudzamy kreatywność

Dobry sposób na spędzanie czasu? Aktywnie i kreatywnie. Studenci Politechniki Krakowskiej mogą dołączyć do jednego z ponad 90 kół naukowych działających na wszystkich wydziałach. Realizowane przez nich projekty mają szansę na dofinansowanie w ramach konkursu organizowanego przez FutureLab PK – jednostkę uczelni wspierającą studencką kreatywność. Od 2021 r. Politechnika prowadzi też program stypendialny z Własnego Funduszu Stypendialnego. Półrocznymi stypendiami nagradzani są studenci mający na koncie wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne. Nic więc dziwnego, że w tak sprzyjającym klimacie powstają wynalazki i rozwiązania, zdobywające uznanie w skali międzynarodowej i mające realny potencjał komercyjny. Przykładem są materiały hydrożelowe, które mogą pełnić rolę innowacyjnych opatrunków III generacji do zastosowania w leczeniu trudno gojących się ran. Prace nad nimi prowadzą studenci z Koła Naukowego Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT, działającego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Ich wielofunkcyjne opatrunki, które m.in. nie przywierają do rany i dostarczają substancji o działaniu bakteriobójczym oraz wspomagającym gojenie, zostały docenione srebrnym medalem podczas jednej z większych wystaw wynalazków odbywających się w Europie.

betonowy-kajak-PKanoe

Na początku maja br. grupa studentów z Koła Naukowego Cosmo (Wydział Informatyki i Telekomunikacji) wysłała do stratosfery sondę o nazwie HABSat – urządzenie pomiarowe do przeprowadzania eksperymentów na wysokości ok. 30 km nad powierzchnią Ziemi. Sonda, po kilkugodzinnym locie, bezpiecznie wylądowała. Internauci mogli śledzić całą trasę przelotu za pomocą strony internetowej projektu. Misja miała kilka celów, wśród których niezmiernie istotne było zdobycie doświadczania i wiedzy niezbędnych do budowy nanosatelity. Niemniej pasjonujące są dokonania Koła Naukowego Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint. W skład tej grupy wchodzą studenci z Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Architektury, którzy stworzyli betonowy kajak o nazwie PKanoe. Łódka z powodzeniem unosi dwie osoby. Ponadto, beton tekstylny użyty do jej budowy jest bardziej ekologiczny niż ten tradycyjny.

Kolo-Naukowe-COSMO-PK-i-sonda-stratosferyczna

Wymienione rozwiązania to tylko część efektów indywidualnych i zespołowych prac naukowych, które codziennie prowadzone są m.in. przez chemików z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, młodych badaczy z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej czy Wydziału Mechanicznego, gdzie – w ramach pracy magisterskiej – mgr inż. Angelika Kopcińska zbudowała samodezynfekujące się krzesło, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów.

Ważne tematy pod lupą naukowców z PK

Prace prowadzone przez badaczy z Politechniki Krakowskiej często są odpowiedzią na poważne wyzwania i potrzeby społeczne. Od lat na uczelni realizowane są prace nad wykorzystaniem technologii wodorowych w przemyśle i gospodarce. W latach 2012-2016 na Wydziale Mechanicznym PK, pod kierunkiem prof. Marka Brzeżańskiego, realizowany był (ze środków europejskich) projekt dotyczący wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych. Dzięki tym pracom Katedra Pojazdów Samochodowych WM PK dysponuje obecnie samodzielnie opracowanym, nowoczesnym systemem wtryskowego zasilania wodorem tłokowych silników spalinowych. PK jest jednym z założycieli Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej – stowarzyszenia mającego na celu wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej.

laooratorium-na-WISiE

Zespół naukowców z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej pod kierunkiem dr inż. Jolanty Jaśkowskiej opracował ekologiczną technologię, która pozwoli nawet o 90 proc. skrócić czas produkcji leków antydepresyjnych, przeciwnowotworowych oraz przeciwbólowych, a do tego wpłynie korzystnie na portfele pacjentów. Uniwersalna metoda bazuje na wykorzystaniu ultradźwięków jako niskoenergetycznej i skutecznej alternatywy dla klasycznych sposobów produkcji obecnie stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Jej zastosowanie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów produkcji, co przełoży się również na niższy koszt końcowy leku dla pacjenta. Eksperci podkreślają, że wykorzystanie ultradźwięków pozwala również na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki prowadzone są prace służące stworzeniu uniwersalnego domu jednorodzinnego z elementów wydrukowanych za pomocą wielkoformatowej drukarki 3D wykorzystującej kompozyty na osnowie betonu lub hybryd betonowo-geopolimerowych. Naukowcy z PK zmierzają do tego, aby transport wspomnianych elementów nie był trudny, a ich montaż bardzo szybki. Konstrukcja ma również umożliwiać rozbudowę w zależności od zmieniających się potrzeb użytkownika.