Rusza konkurs „M-Ar-Che-F”! Nagrody czekają także na Twoją szkołę i nauczycieli

„M-Ar-Che-F” to ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Na platformie e-learningowej Politechniki Krakowskiej uczestnicy konkursu mogą znaleźć mini-kursy. Za ich zaliczenie przyznawane są punkty. Wygrywa ten, kto ukończy największą liczbę kursów. Nagrodzeni zostaną także nauczyciele oraz szkoły najbardziej zaangażowane w konkurs.

Konkurs „M-Ar-Che-F” będzie trwał od 15 września 2023 r. do 29 lutego 2024 r. (rejestracja uczestników do 31 stycznia 2024 r.). Każdy uczeń może samodzielnie zgłosić swój udział w konkursie lub zostać zgłoszonym przez nauczyciela (zob. www.szkoly.pk.edu.pl).

Wszystkie mini-kursy znajdują się na platformie e-learningowej Politechniki Krakowskiej https://delta.pk.edu.pl/. Ich tematyka nieco poszerza materiał obowiązujący w szkołach ponadpodstawowych. Uczeń może wziąć udział w każdym z mini-kursów. Po spełnieniu warunków zaliczenia danego mini-kursu uczestnik zdobywa jednej punkt. Zatem wynik uczestnika konkursu to suma zdobytych przez niego punktów.

Nagrodzeni zostaną także nauczyciele, którzy motywują uczniów do poszerzania wiedzy. Wynik nauczyciela to suma wyników wszystkich zgłoszonych przez niego osób przy użyciu formularza grupowego. Organizatorzy przewidzieli także nagrody dla szkół. Wyniki zarejestrowanych uczniów danej placówki będą zsumowane. Oczywiście szkoły z największą liczbą punktów otrzymają dyplomy i nagrody. Zostaną one wręczone dyrektorom szkół podczas uroczystego posiedzenia Senatu PK.

Dostęp do kursów możliwy jest z poziomu strony internetowej poświęconej współpracy ze szkołami (www.szkoly.pk.edu.pl) oraz poprzez platformę Otwartych Zasobów Edukacyjnych PK (www.politeka.pk.edu.pl). Uczestnicy konkursu, by zaliczyć dany kurs i zdobyć punkty muszą spełnić wszystkie wymagania podane w zakładce „Zasady zaliczania kursu”. Warto ją sprawdzać, ponieważ zasady w każdym kursie są inne.

konkurs_marchef

Regulamin konkursu>>

Lista kursów, które mogą wybierać uczestnicy konkursu:

W zakresie architektury krajobrazu:

 • „Przygotowanie portfolio”

W zakresie matematyki:

 • „Płaszczyzna i prosta w przestrzeni”
 • „Iloczyn skalarny i wektorowy”
 • „Obliczanie pochodnych funkcji jednej zmiennej”
 • „Obliczanie granic funkcji z wykorzystaniem reguły de l’Hospitala”
 • „Wprowadzenie do macierzy”
 • „Rozwiązywanie układów równań liniowych z wykorzystaniem Twierdzenia Cramera”

W zakresie fizyki:

 • „Staczanie się ciał symetrycznych z równi pochyłej”
 • „Układy nieinercjalne część 1 – Nieinercjalne układy odniesienia poruszające się ruchem przyspieszonym prostoliniowym”
 • „Układy nieinercjalne część 2 – Obracające się układy odniesienia. Siła odśrodkowa”
 • „Układy nieinercjalne część 3 – Obracające się układy odniesienia. Siła Coriolisa”
 • „Układy nieinercjalne część 4 – Efekty Coriolisa na Ziemi”
 • „Układy nieinercjalne część 5 – Stan nieważkości w układach nieinercjalnych w polu grawitacyjnym”
 • „Układy nieinercjalne część 6 – Sztuczna grawitacja w układach nieinercjalnych w kosmosie”
 • „Inercjalne układy odniesienia”
 • „Jak zamarza woda”
 • „Czy istnieją monopole magnetyczne”
 • „Ewolucja gwiazd”

W zakresie chemii: 

 • „Chromatografia kolumnowa”
 • „Utlenianie i redukcja +TLC – Synteza Kwasu Benzoesowego”
 • „Twardość wody”
 • „Skala pH – wskaźniki, pHmetr i miareczkowanie potencjometryczne”
 • „Projektowanie leków – od pomysłu do tabletki”

W zakresie informatyki:

 • „Modelowanie 3D. Wprowadzenie”
 • „Modelowanie 3D. Wprowadzenie cz.2”
 • „Edycja video”
 • Podstawy programowania w języku C cz. 1 – Operatory, typy danych” „Podstawy programowania w języku C 2 – Wyrażenia warunkowe, pętle”
 • Podstawy programowania w języku C 3 – Tablice, wektory i macierze”

W zakresie budownictwa:

 • „Jak czytać rysunek architektoniczny?”
 • „Jak poprawnie wykonać pomiar kamerą termowizyjną?”
 • Budownictwo energooszczędne
 • Zaawansowane materiały konstrukcyjne” – nowy na stronie

(autorka: jg)