Studenci i doktoranci z PK nagrodzeni za aktywność naukową

250 tys. zł przeznaczy w tym roku Politechnika Krakowska na stypendia dla swoich aktywnych naukowo studentów i doktorantów. W rozstrzygniętej właśnie trzeciej edycji programu wsparcia z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelnia doceniła finansowo 27 młodych naukowców, nagradzając ich za wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne.  

W poprzednim roku akademickim Politechnika Krakowska uruchomiła nowy program stypendialny dla naukowych liderów wśród swoich studentów i doktorantów. Stworzyła Własny Fundusz Stypendialny, z którego dwa razy do roku funduje stypendia za prestiżowe osiągnięcia: publikacje naukowe, aktywny udział w projektach NCN, NCBR oraz Unii Europejskiej realizowanych na PK, patenty zrealizowane na PK, projekty innowacyjne prowadzone w ramach współpracy z FutureLab PK, INTECH PK lub Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz za pierwsze trzy miejsca i wyróżnienia w konkursach międzynarodowych i krajowych. 

W bieżącym roku akademickim uczelnia zwiększyła budżet na stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego. Do studentów i doktorantów trafi z niego 250 tys. zł (w 2021 r. było to 200 tys. zł). W rozstrzygniętym właśnie zimowym naborze wyróżniono stypendiami 23 studentów I i II stopnia studiów oraz 4 doktorantów. Z Własnego Funduszu Stypendialnego PK dostaną półroczne stypendia, wypłacane co miesiąc w wysokości zależnej od pozycji na liście rankingowej (od 460 do ponad 1300 zł). 

W trzeciej edycji programu stypendialnego Politechniki Krakowskiej stypendium zdobyli m.in. żacy z Wydziału Architektury: Dominika Meres i Patryk Włodarczyk. Dominika została wyróżniona za zdobycie wyróżnienia w międzynarodowym konkursie „Tubądzin Design Awards”, a także otrzymanie tytułu laureata konkursu „Warto szkicować 2021” – uczestnicy przesyłali swoje szkice architektoniczne, np.: rysunki budowli, detali czy szkice koncepcyjne – zorganizowanego w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Young Architects”. Patryk Włodarczyk zyskał politechniczne stypendium za zajęcie II miejsca w międzynarodowym konkursie „Home futura”, organizowanym przez platformę UNI competitions. Jury konkursu doceniło studenta Wydziału Architektury PK za projekt „INvisible house”, stworzony z myślą o osobach niedowidzących. Młody architekt zaproponował w swojej koncepcji m.in. małe ogrody sensoryczne, podzielone na sekcje: dotyk, słuch i węch. 

Studentka inżynierii materiałowej, Patrycja Środa, stypendium zdobyła za aktywny udział w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki – „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego prototypowania 3D-VAT”. Kierownikiem tego przedsięwzięcia jest dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK. Zespół prof. Ortyl, w skład którego wchodzi Patrycja Środa (prof. Joanna Ortyl, Patrycja Środa, Magdalena Jankowska, Paweł Niezgoda), zdobył srebrny medal w międzynarodowym konkursie w ramach Korea International Women’s Invention Exposition 2021 za opracowane rozwiązanie. To osiągnięcie studentki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki również wpłynęło na decyzję o przyznaniu stypendium. 

W gronie laureatów stypendium nie mogło zabraknąć studentów z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Wśród nich znalazła się Dominika Krok (technologia chemiczna), zdobywczyni Brązowego Medalu Chemii oraz wyróżnienia firmy DuPont w 2021 r. Politechniczne stypendium otrzymała za uzyskanie I miejsca podczas Korea International Women’s Invention Exposition za zespołowe rozwiązanie (dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, mgr inż. Wiktoria Tomal, inż. Dominika Krok) pn. „Fiber – reinforced 2D composites obtained by photopolymerization processes using the new developed two component initiating systems. Ponadto, stypendium zostało przyznane za współautorstwo artykułu naukowego w czasopiśmie „European Polymer Journal”. 

Natalia Mędrowska, studiująca kierunek inżynieria medyczna na Wydziale Mechanicznym, została laureatką stypendium PK za publikację pracy pt. „Ocena masek ochronnych w badaniach mechanicznych i fizykochemicznych” (wraz z dr inż. Sylwią Łagan) w czasopiśmie naukowym „Aktualne Problemy Biomechaniki”. Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących maseczek używanych w czasie pandemii koronawirusa. Naukowczynie z PK zweryfikowały zwilżanie powierzchni materiałów maseczek oraz przeprowadziły badanie chłonności i testy rozciągania w celu określenia ich właściwości użytkowych. Dodatkowo, Natalia Mędrowska została doceniona za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy plakat studencki zaprezentowany w czasie 17. Konferencji Naukowej „Majówka Młodych Biomechaników”. 

Wśród żaków z Wydziału Inżynierii Lądowej, wsparcie z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni otrzymał Maciej Pawlikowski – student budownictwa. Laureat zajął wraz z Aleksandrą Wiśniowską i Bartłomiejem Mierczakiem I miejsce w konkursie „Power Tower 2021”, który został zorganizowany przez Zakład Konstrukcji Metalowych Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej i Inżynierskie Koło Studenckie z tej uczelni. Konkurs obejmował dwie niezależne kategorie – Tradycyjna i Nowoczesna – polegającej na opracowaniu modelu wieży wykonanej tradycyjnie (klejony) oraz modelu wieży wykonanej za pomocą druku. Zespół z PK zwyciężył w kategorii Nowoczesna. Maciej Pawlikowski swoje stypendium zawdzięcza też współautorstwu artykułu „Prefabrykowane panele z aktywną izolacją termiczną” w czasopiśmie „Materiały Budowlane”. 

Drugi tegoroczny nabór na stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Dotąd w trzech edycjach programu uczelnia nagrodziła już stypendiami 90 studentów i doktorantów.  

Studenci i doktoranci nagrodzeni w III edycji programu realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego PK – luty 2022:

1. Anna Dziki (WIiTCh)

2. Dominika Krok (WIiTCh)

3. Renata Górska (WIiTCh)

4. Aleksandra Olszewska (WIiTCh)

5. Patrycja Środa (WIMiF)

6. Monika Kurczab (WIiTCh)

7. Agnieszka Bąk (WIMiF)

8. Natalia Mędrowska (WM)

9. Patryk Włodarczyk (WA)

10. Dominika Meres (WA)

11. Paweł Niezgoda (WIiTCh)

12. Katarzyna Starzak (WIiTCh)

13. Rafał Jaremski (WIL)

14. Paweł Stalmach (WIiTCh)

15. Bartłomiej Mierczak (WA)

16. Justyna Więcek (WM)

17. Karolina Szawiraacz (WM)

18. Dawid Kiesiewicz (WIiTCh)

19. Tomasz Schmidt (WIiTCh)

20. Jacek Bartusiak (WIL)

21. Maciej Pawlikowski (WIL)

22. Aleksandra Wiśniowska (WA)

23. Agnieszka Fryźlewicz (WIiTCh)

24. Katarzyna Sutor-Świeży (SD)

25. Wiktoria Tomal (SD)

26. Patrycja Bazan (WM)

27. Michał Ćwiklik (SD)

(bk)