Studia magisterskie przepustką do dobrej pracy. Przekonaj się o tym na PK

Konkurencja na rynku pracy jest spora. Osoby ubiegające się o dobrą posadę poszukują różnych sposobów na to, by ich kandydatura wyróżniała się spośród innych. W wielu branżach – oprócz kompetencji miękkich – wciąż liczy się także odpowiednie wykształcenie. Często przepustką do dobrej pracy jest dyplom renomowanej uczelni. I tu z pomocą przychodzi Politechnika Krakowska, która oferuje możliwość uzyskania tytułu magistra na kierunkach cieszących się zainteresowaniem firm. Rekrutacja na studia II stopnia właśnie się rozpoczęła.

Zawody przyszłości

Na rynku pracy wciąż jest duże zapotrzebowanie na absolwentów kierunków technicznych. Jak wynika z najnowszego raportu płacowego opracowanego przez Hays Poland*, największą otwartością na rekrutację wykazują się pracodawcy działający m.in. w branżach IT, inżynieryjnej, finansowo-księgowej oraz e-commerce i digital. Kierunki znajdujące się w ofercie studiów magisterskich na Politechnice Krakowskiej odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy. Co więcej, uczelnia od kilku lat bada losy swoich absolwentów. Z raportów wynika, że ponad 90 proc. wychowanków Politechniki znajduje pracę do maksymalnie 6 miesięcy po ukończeniu studiów, a przeważająca część pracuje jeszcze przed obroną dyplomu. Ukończenie studiów II stopnia sprzyja znalezieniu pracy w zawodzie. Zdecydowana większość badanych potwierdza, że wykonywane przez nich obowiązki zawodowe są zgodne ze zdobytym wykształceniem. 

II_stopien

Pracodawcy szukają praktycznej wiedzy

Przeglądając oferty pracy, bardzo często można znaleźć zapis „wymagane doświadczenie”. Jak spełnić to kryterium będąc świeżo upieczonym absolwentem uczelni? Oczywiście można podjąć pracę jeszcze na studiach, a także wykorzystać szanse, które dają praktyki i staże. Bazę ofert pracy, praktyk i staży można znaleźć na stronie Biura Karier PK. Ponadto, Politechnika Krakowska prowadzi współpracę z otoczeniem biznesowym, co daje studentom możliwość odbywania praktyk i staży w firmach często oferujących stypendia oraz zatrudnienie po studiach. Wiele z tych firm patronuje konkretnym kierunkom studiów, współtworzy ich programy, daje dostęp do zaplecza technologicznego oraz dzieli się wiedzą dzięki wykładom i prelekcjom z udziałem swoich pracowników. Należą do nich m.in. ABB, patron kierunku infotronika, czy SIEMENS Mobility, patron kierunku środki transportu i logistyka. Absolwenci Politechniki Krakowskiej zyskują praktyczne umiejętności również dzięki zajęciom w laboratoriach (wkrótce do użytku zostanie oddane unikatowe na skalę światową Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej) i udziałowi w projektach badawczych. 

Kompetencje miękkie 

Pracodawcy, oprócz wiedzy i doświadczenia zawodowego, niejednokrotnie wymagają także posiadania tzw. umiejętności miękkich. Firmy często podkreślają, że zależy im na pracownikach, którzy np. potrafią współpracować w zespołach. W rozwijaniu takich umiejętności pomocne może okazać się zaangażowanie w organizacjach studenckich. Uczący się na Politechnice Krakowskiej studenci mają szansę włączyć się w tego typu działania np. w ramach kół naukowych – aż ponad 90 na całej uczelni. Koła naukowe pozwalają rozwijać kompetencje miękkie, a równocześnie zainteresowania naukowe. Do szlifowania umiejętności miękkich przydają się też odpowiednie kursy. Tu z pomocą przychodzi oferta politechnicznego Biura Karier. 

Jak znaleźć pierwszą pracę?

Może wydawać się, że znalezienie pracy to łatwe zadanie. Wystarczy odszukać ofertę i zaaplikować. Jednak często okazuje się to nieco trudniejsze. Do głowy przychodzą różne pytania, na które trudno znaleźć odpowiedź. Oczywiście w takiej sytuacji najlepsza byłaby możliwość osobistego spotkania z rekruterami czy przedstawicielami firm. I właśnie dlatego Politechnika Krakowska organizuje Inżynierskie Targi Pracy. Uczestniczą w nich przedstawiciele różnych branż, w tym: budowlanej, architektonicznej, elektronicznej, IT, energetycznej, mechanicznej, produkcyjnej, konstrukcyjnej, telekomunikacyjnej. Warto zauważyć, że obecni na targach pracodawcy pochlebnie wypowiadają się o absolwentach Politechniki Krakowskiej, którzy już u nich pracują i podkreślają ogromne zapotrzebowanie rynku na inżynierów i magistrów inżynierów. 

Zdobądź dobry zawód

W miesięczniku „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (grudzień 2022)*, opracowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, znalazło się stwierdzenie, że liczba absolwentów kierunków informatyczno-technicznych jest zbyt niska, by zaspokoić potrzeby rynku pracy. Myśląc o przyszłości zawodowej warto przyglądać się ofertom uczelni technicznych. Tego typu kierunki dostępne są na Politechnice Krakowskiej, gdzie 16 stycznia br. rozpoczęła się rejestracja na studia II stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne), które zostaną uruchomione w semestrze letnim, czyli od 27 lutego. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego z poziomu Portalu Rekrutacyjnego. Znajdują się tam również wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji oraz kierunków studiów.

Ciekawą nowością w tej rekrutacji jest prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki kierunek w języku angielskim Environmental and land engineering. Kierunek ma interdyscyplinarny charakter oraz pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności projektanta korzystającego z najnowszych proekologicznych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań. Dzięki podpisanej przez Politechnikę Krakowską umowie o współpracy, studenci kierunku Environmental and land engineering będą mogli odbyć część kształcenia na Università di Cagliari we Włoszech, co pozwoli im na uzyskanie dyplomów obu uczelni.

Nowością – także na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki – jest również możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna.

Elektroniczna rejestracja kandydatów na Wydziałach: Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Mechanicznym, a także kierunku międzywydziałowym gospodarka przestrzenna potrwa do 6 lutego (do godz. 14.00). Nieco wcześniej zakończy się rejestracja na Wydział Architektury – 3 lutego. Na WA oraz w przypadku rekrutacji na kierunki prowadzone w języku angielskim należy spodziewać się dodatkowych kryteriów kwalifikacyjnych. Przykładowo, kandydaci na architekturę lub architekturę krajobrazu muszą przygotować portfolio. Wszystkie szczegóły znajdują się na rekrutacja.pk.edu.pl.

Start na rynku pracy to wyzwanie. W wielu zawodach studia magisterskie są wciąż wymagane w procesie rekrutacji. W przypadku pozostałych branż często stanowią one dodatkowy atut w CV kandydata. Warto jednak pamiętać o tym, że studia II stopnia to szansa na poszerzenie wiedzy i wzmocnienie pozycji na rynku pracy. Jest to też czas, który można wykorzystać na rozwój osobisty.

(autorka: jg)