Inżynieria Bezpieczeństwa: klucz do przyszłości w świecie pełnym wyzwań

Myślisz o karierze, która łączy zaawansowaną technologię, interdyscyplinarną wiedzę i możliwość realnego wpływu na otaczający Cię świat? Studia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa to doskonały wybór dla tych, którzy pragną dynamicznej i satysfakcjonującej ścieżki zawodowej. Poznaj zalety tego kierunku i dowiedz się, dlaczego warto dołączyć do grona studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Grupa studentów w odblaskowych kamizelkach ochronnych pozuje do wspólnego zdjęcia. Za mini na szarej ścianie duże logo firmy MAN.

Co to jest inżynieria bezpieczeństwa?

Inżynieria bezpieczeństwa ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania różnych aspektów współczesnego społeczeństwa: ochrony życia ludzkiego, środowiska naturalnego i szeroko pojętej infrastruktury.

Wraz z postępującą cyfryzacją i globalizacją, liczba i złożoność cyberataków stale rośnie. Firmy, instytucje rządowe i organizacje na całym świecie potrzebują specjalistów zdolnych do ochrony przed tymi zagrożeniami. Wiele branż jest objętych coraz bardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony danych – potrzebni są specjaliści niezbędni do zapewnienia zgodności z tymi regulacjami. Również wzrastająca częstotliwość i intensywność zagrożeń naturalnych (trzęsienia ziemi, powodzie, huragany itp.) oraz zagrożeń wywołanych działalnością człowieka (np. terroryzm) wymagają zaawansowanych środków ochrony infrastruktury krytycznej, takich jak sieci energetyczne, wodociągowe, transportowe. Współczesne technologie, w tym IoT (ang. internet of things – Internet Rzeczy) czy AI wprowadzają nowe wyzwania, które wymagają wyspecjalizowanych kompetencji.

Inżynier bezpieczeństwa to specjalista zajmujący się identyfikacją, analizą oraz zarządzaniem ryzykiem związanym z bezpieczeństwem różnych systemów, obiektów i procesów takich jak: zapobieganie wypadkom i katastrofom, bezpieczeństwo pracy i infrastruktury, zarządzanie kryzysowe, kontrola zanieczyszczeń, zrównoważony rozwój, ochrona przed katastrofami ekologicznymi.

Dlaczego warto wybrać Inżynierię Bezpieczeństwa?

Wszechstronność i interdyscyplinarność:

Program studiów łączy wiedzę z zakresu inżynierii, informatyki, zarządzania ryzykiem, psychologii i prawa. Dzięki temu zyskasz szerokie kompetencje i przygotowanie do pracy w wielu różnych branżach.

Wysoki poziom edukacji:

Wydział Mechaniczny to uznana jednostka edukacyjna z długoletnią tradycją i renomą. W porozumieniu z naszymi partnerami z przemysłu stale aktualizujemy i dostosowujemy programy studiów do zmieniających się potrzeb rynku pracy, zapewniając najwyższą jakość edukacji.

Zatrudnienie i stabilność

W dobie coraz większych zagrożeń dotyczących cyberbezpieczeństwa, problemów klimatycznych, a także rosnącego znaczenia mądrego zarządzania zasobami energetycznymi, zarządzania wpływem działalności przemysłowej na środowisko naturalne oraz wpływu zrównoważonego rozwoju na globalne gospodarki, specjaliści inżynierii bezpieczeństwa są bardzo poszukiwani na rynku pracy i cieszą się stabilnym zatrudnieniem i atrakcyjnymi zarobkami.

Praktyczne doświadczenie

Dzięki ścisłej współpracy z firmami i instytucjami, zyskasz możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia już podczas studiów. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, wykłady otwarte i szkolenia prowadzone przez specjalistów z branży, staże, praktyki i projekty realizowane we współpracy z przemysłem – to tylko niektóre z możliwości zdobycia cennych, praktycznych umiejętności i kontaktów zawodowych.

Nowoczesne laboratoria i technologie

Baza laboratoryjna Wydziału Mechanicznego i całej Politechniki Krakowskiej wyposażona w nowoczesne urządzenia i oprogramowanie pozwoli Ci na dostęp do najnowszych narzędzi i metod, które umożliwiają prowadzenie zaawansowanych badań i projektów.

Programy międzynarodowe

Uczestnictwo w programach wymiany studenckiej oraz możliwość studiowania w języku angielskim pozwoli Ci na zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku, dzięki czemu zwiększysz swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Rozwój osobisty i zawodowy

Udział w warsztatach, szkoleniach i certyfikowanych kursach, a także członkostwo w polskich i zagranicznych organizacjach bezpieczeństwa pracy, takich jak IOSH czy OSPSBHP pozwolą na rozwój i podnoszenie kwalifikacji. Ponadto, aż 14 kół naukowych funkcjonujących na Wydziale Mechanicznym da Ci możliwość rozwijania swoich pasji i projektów naukowych.  

Atrakcyjne perspektywy kariery

Inżynierowie bezpieczeństwa znajdują zatrudnienie w różnych sektorach, takich jak przemysł, energetyka, transport, IT, administracja publiczna, obrona narodowa, ochrona środowiska, finanse i ubezpieczenia. Różnorodność ścieżek kariery da Ci szerokie możliwości wyboru i rozwoju zawodowego.

Przykładowe ścieżki kariery:

  • Inżynier ds. Bezpieczeństwa Pracy
  • Specjalista ds. Ochrony Środowiska
  • Audytor Bezpieczeństwa
  • Menedżer ds. Zarządzania Ryzykiem
  • Konsultant ds. Bezpieczeństwa
  • Konsultant ds. Zarządzania Kryzysowego

Dołącz do Nas – uczymy działać z pasją!

Wybierz inżynierię bezpieczeństwa i zainwestuj w swoją przyszłość. Dołącz do grona profesjonalistów, którzy każdego dnia wpływają na poprawę bezpieczeństwa społeczeństwa, ochronę środowiska i tworzą lepszy, bardziej bezpieczny świat.

Zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę z inżynierią bezpieczeństwa!

(Materiały i tekst: Wydział Mechaniczny)