Stypendia za osiągnięcia naukowe z Własnego Funduszu Stypendialnego PK. Znamy laureatów letniej edycji

Wsparcie finansowe jest bardzo istotne dla każdej studentki i studenta. Na Politechnice Krakowskiej doskonale o tym wiemy, dlatego oferujemy naprawdę wysokie stypendia. Jednym z nich jest stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego, które ma wspierać rozwój szczególnie aktywnych naukowo osób. Właśnie poznaliśmy laureatów kolejnej edycji programu.

Po raz kolejny nagrodziliśmy aktywnych naukowo studentów i doktorantów, przyznając im stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego. W rozstrzygniętej właśnie edycji letniej 2024 r. takie stypendia otrzymało 20 wybitnych osób: 16 studentów i 4 doktorantów ze Szkoły Doktorskiej PK. 11 czerwca w Sali Senackiej rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata oraz prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer pogratulowali ambitnym młodym naukowcom i wręczyli im dyplomy. W sumie w tym roku uczelnia ufundowała swoim aktywnym naukowo wychowankom stypendia o wartości około 300 tys. zł. Program wsparcia realizowany z Własnego Funduszu Stypendialnego prowadzony jest od 2021 r.

Wspólne zdjęcie laureatów z WIiTCh z rektorem i prorektorem. Nagrodzeni trzymają w rękach otwarte dyplomy
Fot. Jan Zych

Program stypendialny dla studentów Politechniki Krakowskiej realizowany jest na uczelni od 2020 r. Laureaci są wyłaniani dwa razy do roku. Otrzymują od uczelni półroczne stypendia, wypłacane co miesiąc w wysokości zależnej od pozycji na liście rankingowej. Wśród punktowanych osiągnięć – zgodnie z przyjętym regulaminem wypłacania stypendiów – są m.in. publikacje naukowe, aktywny udział w realizowanych na PK projektach NCN, NCBR, UE, patenty zrealizowane na PK, ukończenie i rozliczenie projektu realizowanego w ramach współpracy z FutureLab PK, INTECH PK lub Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PK, wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych lub krajowych. Każde osiągnięcie może być nagrodzone tylko raz. W sumie do tej pory nagrodziliśmy w ten sposób 210 studentów i doktorantów, którzy otrzymali stypendia o łącznej wartości blisko 1 mln zł.

– Do tej pory uczelnia wsparła studentów i doktorantów stypendiami z Własnego Funduszu Stypendialnego na kwotę bliską 1 mln zł. Co ważne, średnie kwoty stypendiów zwiększają się w porównaniu do lat ubiegłych. Oznacza to, że mamy lepiej punktowane osiągnięcia, bo pamiętajmy, że punktowane są cały czas według tych samych zasad, a z kolei kwoty przeznaczane na stypendia są co raz większe. Mam jako prorektor ds. studenckich okazję zapoznać się z każdym wnioskiem o stypendium, zobaczyć pierwsze strony publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, gdzie widnieją Wasze nazwiska, dyplomy z wystaw wynalazków i inne przykłady Waszych osiągnięć. Jestem pod wielkim wrażeniem Waszej pracy. To ogromny powód do domy, także dla uczelni. Nie zatrzymujcie się i dalej podążajcie tą drogą – mówił do laureatów 8. edycji stypendiów PK z Własnego Funduszu Stypendialnego dr inż. Marek Bauer, prorektor ds. studenckich.

Przypomnijmy, że stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego to nie jedyny program wsparcia wyróżniających się studentów i doktorantów. Uczelnia przyznaje też nagrody finansowe dla liderów I roku studiów, którzy najlepiej zaliczą pierwszą sesję egzaminacyjną. Studenckich wynalazców wspiera też m.in. FutureLab PK (poprzez przyznawane granty) oraz finansowanie bardzo prężnego na PK ruchu kół naukowych. Niedawno odbyła się coroczna Uczelniana Sesja Kół Naukowców, podczas której najlepsze studenckie projekty zostały docenione „Bonami na rozwój” oraz dodatkowymi punktami do Stypendium Rektora PK.

(Autor: B.K)