Trwa rejestracja do 7. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK”!

6 grudnia rozpoczęła się elektroniczna rejestracja do nowej edycji ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks PK”. Uczniowie szkół średnich, którzy w 2022 r. przystąpią do egzaminu dojrzałości, mają szansę na zdobycie dodatkowych punktów w rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Konkursowa rywalizacja będzie odbywać w zakresie rozszerzonym w trzech dyscyplinach: matematyce, chemii i – po raz pierwszy w historii konkursu – informatyce. 

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy, zdalny, odbędzie się 8 stycznia 2022 r. Będzie to sprawdzian umiejętności w zakresie matematyki, chemii i informatyki, przy czym każdy uczestnik może wybrać w trakcie rejestracji tylko jeden przedmiot. Do drugiego etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych 30 osób z każdego przedmiotu – zdobywców najlepszych wyników w części on-line. Etap finałowy zaplanowano na terenie Politechniki Krakowskiej, choć – ze względu na sytuację epidemiczną – istnieje możliwość zrealizowana go zdalnie. 

Plakat_Zloty_Indeks-scaled

Laureatami I stopnia konkursu „O Złoty Indeks PK” zostaną uczestnicy, którzy uzyskają wyniki w przedziale od 81 do 100 proc. maksymalnej liczby punktów. Zdobywcy tytułu mogą liczyć na 200 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów I stopnia na Politechnice Krakowskiej, za wyjątkiem inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym oraz kierunków oferowanych przez Wydział Architektury. Ponadto dla laureatów I stopnia przewidziana jest nagroda finansowa w programie „Student Lider pierwszego roku” (pod warunkiem spełnienia kryteriów programu). Uczniowie z wynikami mieszczącymi się w przedziale 61-80 proc. maksymalnej liczby punktów, otrzymają tytuł laureata II stopnia i 100 dodatkowych punktów w rekrutacji na PK. Laureatami III stopnia zostaną uczestnicy, których rezultaty będą w puli od 40 do 60 proc. maksymalnej liczby punktów. Oni również otrzymują punkty rekrutacyjne – 60. 

Rejestracja do udziału w konkursie „O Złoty Indeks PK” rozpoczęła się 6 grudnia 2021 r. i potrwa do 6 stycznia 2022 r. Można jej dokonać poprzez formularz na stronie: indeks.pk.edu.pl. Tam też wszystkie informacje na temat konkursu, w tym Regulamin