Trwa rejestracja do konkursu „O Złoty Indeks PK”

Matematyka, chemia, informatyka i predyspozycje architektoniczne – w zakresie tych przedmiotów będzie odbywać się rywalizacja w ramach 8. edycji ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks PK”, kierowanego do uczniów szkół średnich, którzy w 2023 r. przystąpią do egzaminu dojrzałości. Do 9 stycznia potrwa elektroniczna rejestracja. Uczestnicy konkursu mają szansę na zdobycie dodatkowych punktów w rekrutacji na Politechnikę Krakowską.

Podczas rejestracji, uczniowie wybierają tylko jedną dyscyplinę. Politechniczny konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy, zdalny, zaplanowano na 14 stycznia 2023 r. W przypadku matematyki, chemii i informatyki, uczniowie sprawdzą swoją wiedzę rozwiązując zadania obliczeniowe i problemowe w formie testu on-line. Maturzyści, którzy wybiorą predyspozycje architektoniczne, będą musieli w pierwszym etapie (zdalnym) wykazać się wiedzą dotyczącą historii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem historii architektury, a także wykonać zadania rysunkowe, sprawdzające wyobraźnię przestrzenną. Do drugiego etapu konkursu „O Złoty Indeks PK” zostanie zakwalifikowanych 30 osób z każdego z konkursowych przedmiotu – zdobywców najlepszych wyników w etapie pierwszym. 

Finał konkursu odbędzie się 25 lutego o godz. 10.00 na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Na śmiałków rywalizujących w matematyce, chemii i informatyce, znów będą czekać zadania obliczeniowe i problemowe, zaś przyszli architekci i architekci krajobrazu wykonają model fizyczny z dostarczonych przez organizatorów materiałów, w oparciu o wskazany temat konkursowy, przy czym oceniana będzie kompozycja, forma i zgodność pracy z tematem.

W zależności od uzyskanych wyników, laureaci etapu finałowego otrzymają 200, 100 lub 60 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na Politechnikę Krakowską (z wyjątkiem inżynierii wzornictwa przemysłowego). Laureatami I stopnia konkursu „O Złoty Indeks PK” zostaną uczestnicy, którzy uzyskają wyniki w przedziale od 81 do 100 proc. maksymalnej liczby punktów. Te osoby mogą liczyć na 200 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Uczniowie z wynikami mieszczącymi się w przedziale 61-80 proc. maksymalnej liczby punktów, otrzymają tytuł laureata II stopnia i 100 dodatkowych punktów w rekrutacji na PK. Laureatami III stopnia zostaną uczestnicy, których rezultaty będą w puli od 40 do 60 proc. maksymalnej liczby punktów. Oni również otrzymują punkty rekrutacyjne – 60. Należy pamiętać, że punkty wywalczone z przedmiotów matematyka, chemia lub informatyka, nie przysługują w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki architektura i architektura krajobrazu, natomiast te zdobyte z przedmiotu predyspozycje architektoniczne, są brane pod uwagę wyłącznie w rekrutacji na architekturę oraz architekturę krajobrazu.

Rejestracja do udziału w konkursie „O Złoty Indeks PK” trwa od 5 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023 r. Można jej dokonać poprzez formularz dostępny na stronie: indeks.pk.edu.pl. Tam też znajdują się wszystkie informacje na temat konkursu, w tym Regulamin.