Trwa rekrutacja na „Architekturę”. Sprawdź zasady i terminy!

Rozpoczęła się rekrutacja na kierunek architektura na naszej uczelni. Elektroniczna rejestracja kandydatów na rok akademicki 2023/2024 została uruchomiona w poniedziałek 29 maja br. Na pozostałe kierunki rejestracja rozpocznie się 6 czerwca. Szczegóły podamy wkrótce! Warto już teraz zapoznać się zasadami rekrutacji, tym bardziej, że te na architekturę różnią się od pozostałych. Na przyszłych architektów czeka egzamin z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych.

Elektroniczna rejestracja dla kandydatów na architekturę potrwa do 8 czerwca br. do godz. 12.00. Opłatę rekrutacyjną (150 zł) można wnosić do 9 czerwca (decyduje data dokonania wpłaty). Egzamin z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych, został zaplanowany w terminie 12 czerwca. Zainteresowane osoby zostaną poinformowane o terminie za pośrednictwem indywidualnych kont w systemie, nie później niż dwa dni przed egzaminem.

Egzamin

Egzamin wstępny będzie składał się z jednej pracy rysunkowej wykonanej w jednym dniu egzaminacyjnym i będzie to rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym, na podstawie przedstawionych elementów kompozycji. Szczegółowe tematy egzaminacyjne będą losowane i ogłaszane w dniu egzaminu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem. Kandydaci powinni być wyposażeni w: ołówki, gumki do mazania oraz klipsy do przypięcia arkusza. Rysunki wykonuje się na zakodowanym w sposób losowy przez elektroniczny system rekrutacyjny PK arkuszu brystolu o formacie 50x70cm w technice ołówkowej czarno-białej. Zakodowany arkusz brystolu otrzymuje się przed wejściem na salę egzaminacyjną. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 19 czerwca

Jak policzyć punkty?

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura oblicza się według wzoru:

W=R+(J+H+M)/6 

R – oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny rysunku egzaminacyjnego, natomiast JH i M oznaczają (dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny) odpowiednio:

J – oznacza liczbę punktów równą wynikowi procentowemu uzyskanemu na poziomie podstawowym albo liczbę punktów równą dwukrotności wyniku procentowego uzyskanego na poziomie rozszerzonym z języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny
H – oznacza liczbę punktów równą wynikowi procentowemu uzyskanemu na poziomie podstawowym albo liczbę punktów równą dwukrotności wyniku procentowego uzyskanego na poziomie rozszerzonym z historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii
M – oznacza liczbę punktów równą wynikowi procentowemu uzyskanemu na poziomie podstawowym albo liczbę punktów równą dwukrotności wyniku procentowego uzyskanego na poziomie rozszerzonym z matematyki.

Kandydat, który nie zdawał jednego lub dwóch z przedmiotów będących podstawą rekrutacji, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

ZOBACZ: Zakres wymagań i sposób przeprowadzenia egzaminu wstępnego na kierunek architektura

W razie wszelkich wątpliwości skontaktuj się z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną. Dane kontaktowe do komisji są dostępne w zakładce Kontakt. Komisje rozpoczynają dyżury w momencie uruchomienia rejestracji. Kandydaci mogą swoje pytania kierować także do Działu Promocji za pośrednictwem Messengera lub do Działu Kształcenia (dane kontaktowe na stronie). 

(autorka: J.S.)