Wciąż możesz zacząć studia na PK! Elektroniczna rejestracja trwa

Przed nami ostatnie dni rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Jeśli chcesz dołączyć do grona studentów tej uczelni to nie zwlekaj. Są kierunki, na które jeszcze możesz się zarejestrować i od października rozpocząć studia na PK.

Jak wielokrotnie przypominaliśmy na większość kierunków stacjonarnych można zarejestrować się do 18 września. Przyszli studenci architektury krajobrazu czy inżynierii wzornictwa przemysłowego mają jeszcze mniej czasu, a dodatkowo na oba te kierunki wymagane jest portfolio, które trzeba złożyć on-lineNa architekturę krajobrazu można rejestrować się do 10 września, a na inżynierię wzornictwa przemysłowego do 11 września. Kandydaci na studia niestacjonarne (poza architekturą krajobrazu) na wyrażenie chęci studiowania na PK mają nieco więcej czasu tj. do 19 września.

Studenci PK

Chociaż rekrutacja zbliża się już ku końcowi to jednak na wielu kierunkach można znaleźć ostatnie wolne miejsca. Wciąż możesz zarejestrować się na: architekturę krajobrazu (również w języku angielskim), elektrotechnikę i automatykę, informatykę w inżynierii komputerowej, budownictwo (dostępne również w języku angielskim), transport, fizykę techniczną, inżynierię materiałową, nanotechnologie i nanomateriały, energetykę, inżynierię i gospodarkę wodną, inżynierię środowiska, odnawialne źródła energii i infrastrukturę komunalną, biotechnologię, inżynierię chemiczną i procesową, technologię chemiczną, automatykę i robotykę, inżynierię bezpieczeństwa, inżynierię medyczną, inżynierię produkcji, inżynierię wzornictwa przemysłowego, mechanikę i budowę maszyn (również w języku angielskim), pojazdy samochodowe, środki transportu i logistykę, gospodarkę przestrzenną, inżynierię czystego powietrza oraz informatykę (na tym kierunku wolne miejsca dostępne są już tylko na studiach niestacjonarnych).

Jeśli jesteś zainteresowany kilkoma kierunkami to pamiętaj, że masz możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na cztery kierunki studiów. Przypominamy, że osobno musisz zarejestrować się na studia o tej samej nazwie, ale prowadzone w różnej formie (stacjonarnej i niestacjonarnej) czy prowadzone w języku angielskim. Dodatkowo w ostatnim dniu elektronicznej rejestracji na studia niestacjonarne będziesz mieć możliwość dokonania piątej rejestracji na studia prowadzone w formie niestacjonarnej. Każda rejestracja jest niezależna i wiąże się z koniecznością wniesienia osobnej opłaty rekrutacyjnej.

Dopiero pod koniec września poznamy ostateczne wyniki naboru. Czy będziesz na liście studentów Politechniki Krakowskiej? Sprawdź!