Wyniki ewaluacji potwierdzają: PK wśród najlepszych uczelni w Polsce

Poznaliśmy wyniki ewaluacji działalności naukowej realizowanej na uczelniach w latach 2017-2021. Jej ocenę przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki. Wyniki jednoznacznie wskazują na bardzo wysoki poziom działalności naukowej prowadzonej na PK. W siedmiu dyscyplinach: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Politechnice przyznano kategorię naukową A, zaś w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – także wysoką – kategorię B+. Politechnika Krakowska wypada też znakomicie na tle innych polskich uczelni technicznych, na których uprawiane są te same dyscypliny naukowe, co na PK. Pełne wyniki ewaluacji można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę przez Komisję Ewaluacji Nauki podczas oceny były: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej (kryterium I), efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II), wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (kryterium III). W 2022 r. ewaluację przeprowadzono według całkowicie innych zasad niż poprzednio. Oceniana była jakość działalności naukowej w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie, a nie jednostki naukowe (wydziały) uczelni, tak jak to miało miejsce dotychczas. Ponadto wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących konkretną dyscyplinę. Od przyznanych kategorii naukowych zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów oraz kwota subwencji, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

W wyniku reform przeprowadzonych w ostatnich latach na Politechnice Krakowskiej, a dostosowujących kluczowe obszary działalności uczelni do nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, przyjęto, że główna część działalności badawczej pracowników uczelni koncentrować się będzie wokół ośmiu dyscyplin naukowych. Dzięki temu możliwe było oparcie struktury PK na wydziałach skupionych wokół dyscyplin. Już 1 października 2019 r. powołano Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz rozszerzono profil działania dwóch innych wydziałów – Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także Informatyki i Telekomunikacji.

Przypominamy wszystkim osobom zainteresowanym studiami na PK – jednej z najlepszych uczelni w Polsce – o tym, że trwa rejestracja na studia I stopnia oraz na niektóre kierunki studiów II stopnia. Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć w Portalu Rekrutacyjnym.

(autor: BK)