Absolwenci Politechniki Krakowskiej – gdzie pracują i jakie stanowiska zajmują?

Wybierając wymarzony kierunek studiów, młodzi ludzie najczęściej kierują się własnymi zainteresowaniami. Podejmując tę ważną życiową decyzję, warto jednak wziąć pod uwagę również perspektywy zatrudnienia oraz łatwość znalezienia pracy zgodnej z wykształceniem. Te elementy, połączone w odpowiedni sposób, zapewnią nam bezpieczną przyszłość i zawodowy sukces. Oferta Politechniki Krakowskiej każdego roku cieszy się znacznym zainteresowaniem potencjalnych kandydatów. Wiele osób zadaje sobie pytanie: co robić po ukończeniu studiów, gdzie znaleźć pracę oraz jakich zarobków się spodziewać. Postanowiliśmy to sprawdzić. Zobacz, jak radzą sobie na rynku pracy absolwenci PK.

Ścieżki kariery po architekturze i urbanistyce

Współczesne studia z zakresu architektury i urbanistyki wyróżniają się tym, że ich absolwenci są skutecznie przygotowani do wymagań rynku pracy. Osoby, które ukończyły taki kierunek, bardzo często wybierają pracę w biurach architektonicznych lub biurach planowania przestrzennego, pracę w przedsiębiorstwach nadzoru budowlanego, pracę w instytucjach rządowych albo pracę w jednostkach samorządu terytorialnego. Wielu absolwentów architektury i urbanistyki rozpoczyna też własną działalność i realizuje zlecenia dla firm. Przypominamy, że architekturze i urbanistyce w ostatniej ewaluacji ministerialnej przyznano najwyższą oceną – A+.

Jaką pracę możesz podjąć po informatyce technicznej i telekomunikacji?

Informatyka techniczna i telekomunikacja jest uważana za kierunek studiów, po którym na absolwentów czeka szeroka gama ofert pracy. Takie studia przygotowują do wykonywania profesji w ramach szeroko pojętej branży IT. Uzyskanie dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera otwiera drzwi do kariery w przedsiębiorstwach zajmujących się programowaniem i produkcją oprogramowania, firmach informatycznych, laboratoriach badawczych, działach IT czy biurach projektowych. Możesz pracować na stanowisku projektanta oprogramowania, administratora systemów, lidera projektów informatycznych, projektanta i administratora sieci komputerowych czy specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Co można robić po automatyce, elektronice i elektrotechnice?

Studia na kierunku automatyka, elektronika i elektrotechnika dają prawie stuprocentową pewność znalezienia ciekawej pracy z dobrymi zarobkami. Możliwości zatrudnienia jest mnóstwo, a jako przykłady można wymienić m.in. biura projektowe, szeroko rozumianą elektroenergetykę, przedsiębiorstwa produkcyjne przemysłu spożywczego, transport czy budownictwo. Absolwenci kierunku automatyka, elektronika i elektrotechnika cieszą się dużą renomą wśród pracodawców i mogą liczyć na zarobki wynoszące nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Co po inżynierii lądowej i transporcie?

Studia inżynieria lądowa i transport są zorientowane na zdobywanie wykształcenia z obszaru nauk technicznych i logistycznych. Ich absolwenci są przygotowani na poziomie zaawansowanym do planowania i zarządzania procesem eksploatacji pojazdów. Jedną z możliwych dróg kariery po ukończeniu kierunku jest praca w przedsiębiorstwach logistycznych lub przedsiębiorstwach przewozowych i spedycyjnych. Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych, w działach transportu i logistyki, a także w specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej.

Gdzie pracują absolwenci inżynierii materiałowej?

Kwalifikacje z zakresu inżynierii materiałowej oznaczają możliwość znalezienia pracy w każdym rodzaju przemysłu, gdzie materiał stanowi podstawę produkcji. Inżynierowie o wykształceniu materiałowym potrzebni są w zespołach odpowiedzialnych za procesy produkcyjne. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłowych, jednostkach naukowych, instytutach, laboratoriach czy działach produkcji wytwarzających materiały. Takie studia na pewno przyniosą nam satysfakcję i dobrze płatną pracę. Takich specjalistów poszukuje się m.in. w lotnictwie, motoryzacji, branży kosmicznej, transporcie, energetyce, nanotechnologii oraz branży medycznej.