Gdzie szukać praktyk i stażu? Zdobądź pierwsze doświadczenia zawodowe na studiach!

Droga do wykonywania wymarzonego zawodu bywa długa i wyboista. Planując własną przyszłość, warto dobrze się do tego przygotować. Studia otwierają drzwi do kariery osobom ambitnym, których celem jest stanie się ekspertem w swojej dziedzinie. Tytuł magistra, licencjata czy inżyniera jest przepustką do znalezienia atrakcyjnego stanowiska, a także lepszych zarobków. W świadomym planowaniu kariery zawodowej pomagają staże i praktyki studenckie. Uczestnictwo w nich jest świetną okazją, aby rozwinąć wiedzę, umiejętności i kompetencje nabyte w toku realizacji studiów. Jest to szczególnie ważne dla studentów/ek kierunków technicznych. Gdzie najbardziej odpowiednich praktyk i stażu mogą szukać przyszli inżynierowie i inżynierki?

Automatyka i robotyka

Praktyki i staże studenckie to najlepszy sposób, aby przygotować się do wykonywania zawodu. Odbycie takiego szkolenia pozwala zdobyć cenne doświadczenie, lepiej poznać specyfikę danej branży, a także zbudować sieć kontaktów. Jeśli studiujesz kierunek związany z automatyką i robotyką, w celu odbycia praktyki albo stażu możesz zgłosić się na przykład do firmy ASTOR. Jej coroczny program szkoleń kadry inżynierskiej jest skierowany do ambitnych, zdolnych i pracowitych młodych ludzi, którzy chcieliby w przyszłości pracować w sektorze nowoczesnego przemysłu.

Środki transportu i logistyka

Praktyki studenckie i staże z całą pewnością podnoszą kwalifikacje. Ich celem jest wykształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na zajęciach w rzeczywistych sytuacjach zawodowych. Organizowanie praktyk studenckich odbywa się przy ścisłej współpracy uczelni z instytucjami i podmiotami komercyjnymi. Studenci kierunku środki transportu i logistyka mogą odbywać praktyki i staże w nowoczesnych zakładach i firmach produkcyjnych. Politechnika Krakowska ma podpisaną współpracę z największymi przedsiębiorstwami przemysłu kolejowego w Polsce. Strategicznym partnerem specjalności jest NEWAG – czołowy polski producent pojazdów szynowych.

Transport

Zdobywanie doświadczenia zawodowego to długotrwały proces, którego charakter może zmieniać się na przestrzeni kolejnych lat. Praktyki na studiach są doskonałą okazją do tego, by zapoznać się z potencjalnym pracodawcą. Osoby studiujące kierunek transport mają możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w instytucjach związanych z transportem i logistyką, przedsiębiorstwach komunikacyjnych, na kolei, w portach lotniczych czy też żegludze lądowej i morskiej. Aby poznać możliwości, jakie oferuje uczelnia, należy zgłosić się do akademickiego biura karier. To jednostka działająca na rzecz studentów i absolwentów, która zajmuje się gromadzeniem i dystrybucją praktyk i staży.

Budownictwo

Współczesny rynek pracy wymusza na nas, abyśmy myśleli o swojej edukacji w sposób przyszłościowy. W niemal każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym wymagane jest doświadczenie, które powinien posiadać kandydat. Z pomocą dla studentów i absolwentów przychodzą firmy organizujące różnego rodzaju praktyki i staże. Studia na kierunku budownictwo dają wiele ciekawych możliwości zdobywania cennego doświadczenia. Praktyki zawodowe mogą być zrealizowane m.in. na budowie, w biurze projektów, w inspektoratach nadzoru budowlanego lub w instytucjach naukowo-badawczych.

Informatyka

Praktyki lub staż mogą być dobrym początkiem budowania Twojej przyszłej kariery. Informatyka to z pewnością jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków. Absolwenci studiów informatycznych należą do najczęściej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. O ekspertów w tej dziedzinie ubiegają się firmy z różnych branż. Ofert staży i praktyk można szukać w firmach, organizacjach, stowarzyszeniach oraz jednostkach naukowych z kraju i zagranicy. Praktyki pomogą Ci sprawdzić, w czym czujesz się najlepiej i z jakim sektorem będziesz chciał związać swoją przyszłość. Dobrym wstępem do kariery może być płatny staż studencki. Dzięki niemu poznasz realia rynku jeszcze w trakcie nauki.