Jak zmienić kierunek studiów? Kiedy możliwa jest zmiana kierunku?

Wybór uczelni i kierunku studiów to ważny krok w życiu. Obrany profil kształcenia bezpośrednio wpływa na naszą przyszłość, dlatego warto dobrze przemyśleć tę decyzję. Natomiast nie da się oczywiście przewidzieć wszystkiego. Czasami już po rozpoczęciu studiów okazuje się, że nie do końca spełniają one nasze oczekiwania. W takim przypadku najlepszym pomysłem może okazać się zmiana kierunku lub specjalności. . Pojawia się jednak pytanie: jak to zrobić?

Czy można zmienić kierunek studiów?

Studia na uczelni są wspaniałą okazją do pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Zajęcia zawarte w programach pozwalają poszerzyć horyzonty, rozwijać indywidualne pasje, a przede wszystkim dają wachlarz kompetencji potrzebnych do odnalezienia się na rynku pracy. Czasem jednak w naszym życiu pojawia się moment, gdy uświadamiamy sobie, że wybór konkretnej ścieżki edukacji był kompletnie chybiony. Niejednokrotnie zdarza się, że podjęty kierunek studiów rozczarowuje. Niektórzy już w trakcie pierwszego semestru zdają sobie sprawę z tego, że nie chcą wiązać się zawodowo z daną dziedziną wiedzy.

W takiej sytuacji warto najszybciej jak to możliwe naprawić wcześniejszy błąd i po prostu zmienić kierunek lub nawet uczelnię na inną, bardziej odpowiednią. Tym bardziej że nie ma przymusu kontynuowania nauki na początkowo obranej specjalności. Zmiana profilu edukacji jest dość powszechnym zjawiskiem. Znaczna część studentów i studentek modyfikuje swoje ścieżki kształcenia. Im szybciej uświadomimy sobie problem, tym procedura zmiany kierunku lub przeniesienia na inną uczelnię jest łatwiejsza. Jeżeli zorientujemy się, że źle wybraliśmy studia i chcemy spróbować czegoś innego, musimy się do tego dobrze przygotować. Tak ważna decyzja na pewno musi być świadoma i przemyślana. Dodatkowo trzeba zadbać o niezbędne formalności – przygotować odpowiednie dokumenty i dostarczyć je do dziekanatu.

Jak bezproblemowo zmienić kierunek studiów?

Skoro już zdecydowaliśmy się zmienić kierunek studiów, powinniśmy zacząć od zapoznania się z przepisami uczelnianymi, w tym z regulaminem studiów. To on określa warunki modyfikacji w ramach konkretnej placówki oraz jednostki uczelni. Przykładowo zasady zmiany kierunku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (gdzie można studiować np. architekturę czy architekturę krajobrazu) będą inne niż na Wydziale Mechanicznym czy też Wydziale Inżynierii Lądowej. W regulaminie znajdziemy wszystkie potrzebne informacje dotyczące wymagań, jakie należy spełnić, aby zmienić kierunek, specjalność czy tryb studiów.

Do wymogów, które dość często stawiane są przed kandydatami rozważającymi taką zmianę , należy m.in. konieczność zaliczenia minimum jednego semestru. Warto dodać, że w przypadku niektórych kierunków inżynierskich i ścisłych, np. transportu, wymagane jest pozytywne zaliczenie całego roku. Najprostszą procedurą jest dokonanie zmiany w ramach jednego wydziału, np. z kierunku środki transportu i logistyka na kierunek pojazdy samochodowe. Procedura modyfikacji profilu kształcenia rozpoczyna się od napisania podania. Gotowy wzór takiego dokumentu można znaleźć w Internecie. W podaniu należy zawrzeć swoją prośbę i odpowiednio ją uargumentować oraz uzupełnić o niezbędne informacje. Ostateczna decyzja o przeniesieniu pozostaje w gestii dziekana danego wydziału. Jednocześnie warto pamiętać, że czasem nie wystarczy przepisanie się na kierunek pokrewny realizowany w tej samej jednostce dydaktycznej.

Alternatywą może być kontynuacja nauki na innej uczelni. Jeśli w grę wchodzi zmiana szkoły wyższej, należy porównać programy nauczania. Musisz ustalić, czy placówka przyjmująca zgodzi się na zaliczenie ocen z przedmiotów, które się pokrywają. Jak widać, możliwości jest wiele. Jeśli źle wybrałeś/aś kierunek studiów lub uczelnię, to nie koniec świata. Zawsze możesz zmienić go na inny – taki, który będzie Cię interesował i lepiej spełni Twoje wymagania co do ścieżki rozwoju i charakteru pracy.