Politechnika Krakowska – najlepiej oceniana Uczelnia Techniczna w Polsce przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Młodzi ludzie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w CV liczą się nie tylko posiadane kompetencje, ale i wykształcenie uzyskane na studiach. Uczniowie kończący edukację w szkole średniej coraz częściej wyrażają chęć kształcenia w dyscyplinach technicznych. Obecnie kierunki ścisłe są uważane za lepszą przepustkę do kariery niż studia humanistyczne. Jedną z najlepszych polskich uczelni technicznych jest Politechnika Krakowska. Pod względem poziomu nauczania jest ona oceniana bardzo wysoko, a wyrazem uznania dla aktywności badawczej są znakomite wyniki ewaluacji działalności naukowej, jakie PK uzyskała na początku 2023 roku.

Dlaczego warto studiować na Politechnice Krakowskiej?

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki jest publiczną szkołą wyższą o profilu technicznym, kształcącą studentów na ośmiu wydziałach. Misją uczelni jest zagwarantowanie najwyższej jakości nauczania oraz solidne przygotowanie absolwentów na wyzwania zawodowe. Wyróżnikiem PK jest praktyczne podejście do edukacji, a unikatowy w skali kraju program specjalności odpowiada potrzebom rynku pracy i oczekiwaniom studentów. Siłą krakowskiej uczelni jest znakomita kadra dydaktyczna. Tworzą ją wykwalifikowani eksperci, bez wątpienia specjaliści w swoich dziedzinach. Absolwenci Politechniki Krakowskiej są bardzo dobrze przygotowani do wykonywania zawodu — osoby kończące studia na PK mogą liczyć na ciekawą pracę w nowoczesnym środowisku, szybki rozwój kariery oraz atrakcyjne zarobki.

Znakomite wyniki ewaluacji PK: 7 dyscyplin z wysoką kategorią A!

Silną pozycję Politechniki Krakowskiej na tle innych jednostek szkolnictwa wyższego potwierdza ocena przyznana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Niedawno Politechnika poznała wyniki najnowszej ewaluacji, czyli cyklicznej oceny jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Ponadto w nowym modelu parametryzacji jako kryterium oceny pod uwagę brane były również indywidualne osiągnięcia oraz dorobek naukowy pracowników reprezentujących konkretną dyscyplinę. Proces właśnie zakończonej ewaluacji dotyczył działalności naukowej za lata 2017-2021. 

Kompleksowe badanie przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki (KEN). Każda dyscyplina realizowana w ramach uczelni mogła w wyniku takiego zestawienia otrzymać jedną z pięciu kategorii: A+, A, B+, B lub najniższą – C. Jak można przeczytać na stronie MEiN, to właśnie od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. Spośród siedmiu wiodących dyscyplin w Politechnice Krakowskiej aż siedem otrzymało bardzo wysoką kategorię A. Jest to jeden z najlepszych wyników w Polsce. Najwyższymi kategoriami oceny mogą się poszczycić następujące dyscypliny:

  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  • inżynieria chemiczna,
  • inżynieria lądowa i transport,
  • inżynieria materiałowa,
  • inżynieria mechaniczna, 
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Wyniki uzyskane przez Politechnikę Krakowską plasują uczelnię w ścisłej czołówce szkół wyższych w kraju. Taki bilans stanowi potwierdzenie najwyższego poziomu kadry naukowej PK.

Kategoria A+ dla architektury i urbanistyki

Otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki decyzje wskazują na bardzo wysoki poziom badań prowadzonych w Politechnice Krakowskiej. Najwyższą z możliwych, czyli prestiżową kategorię A+, przyznaje się podmiotom wyróżniającym się jakością i poziomem zbliżonym do najlepszych europejskich ośrodków naukowych. Politechnika Krakowska otrzymała kategorię A+ w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Opublikowane wyniki sytuują uczelnię w zaszczytnym gronie najlepszych szkół wyższych w kraju. Politechnika po raz kolejny udowodniła, że jest liderem wśród polskich uczelni technicznych. Studiowanie tutaj to ogromna szansa dla młodych ludzi, którzy chcą podjąć jak najlepszą decyzję o swojej przyszłości.