Ubezpieczenie zdrowotne na studiach – jak z niego korzystać?

Ubezpieczenie zdrowotne to bardzo ważna kwestia dla każdego z nas. Osoby, które mają je zapewnione, mogą bezpłatnie skorzystać ze świadczeń medycznych w Polsce finansowanych ze środków publicznych. W ramach ubezpieczenia każdy ma prawo do leczenia, rehabilitacji, przebywania w szpitalu, uzdrowisku oraz do profilaktyki zdrowotnej. Studenci, aby móc korzystać ze świadczeń w ramach NFZ, muszą zadbać o pewne formalności z tym związane. Wbrew pozorom nie jest to skomplikowana sprawa. Sprawdź, jak to zrobić.

Komu przysługuje ubezpieczenie zdrowotne na studiach?

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje każdemu studentowi przez cały czas trwania nauki (I i II stopień studiów). Może je zapewnić rodzic, uczelnia albo pracodawca. Nie ma znaczenia, czy studiuje się na uczelni państwowej, czy prywatnie. Podobnie bez znaczenia jest tryb studiów: stacjonarny czy też niestacjonarny. Co istotne, ubezpieczenie jest ważne nie tylko w trakcie roku akademickiego, ale również podczas wakacji oraz urlopu dziekańskiego. Prawo do świadczeń w ramach NFZ przysługuje od początku studiów i wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów. Po tym czasie, jeśli młody człowiek nie skończył jeszcze 26 lat, może być zgłoszony do ubezpieczenia przez rodzica.

Kto zgłasza studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego może zapewnić studentowi rodzic (lub współmałżonek rodzica), uczelnia albo pracodawca, który zatrudnia go na umowę o pracę. Rodzice zgłaszają studenta do ubezpieczenia jako członka rodziny. Jeżeli rodzice sami nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, mogą zrobić to dziadkowie. Studenta ubezpieczy także pracujący lub prowadzący firmę współmałżonek. Jeśli student nie może być zgłoszony jako członek rodziny, może uzyskać ubezpieczenie od uczelni. W takiej sytuacji musi sam zgłosić się do dziekanatu i złożyć wniosek.

W przypadku, gdy student sam prowadzi działalność gospodarczą, może samodzielnie wystąpić o ubezpieczenie do Narodowego Funduszu Zdrowia. Niezbędne jest doniesienie do NFZ stosownych dokumentów, m.in. zaświadczenia z uczelni. Studenci, którzy pracują na umowie o pracę, są zgłaszani do ubezpieczenia przez pracodawcę. Dodatkowo każda osoba ma prawo do wykupienia prywatnej polisy zdrowotnej, która umożliwia większy zakres świadczonych usług. Warto na przykład rozważyć dodatkowe ubezpieczenie od wypadków, które gwarantuje nie tylko pokrycie kosztów leczenia, lecz także możliwość otrzymania odszkodowania w niektórych sytuacjach.

Jak sprawdzić swój status ubezpieczenia zdrowotnego?

W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego narażamy się na ogromne koszty. Bez niego niestety nie dysponujemy prawem do publicznej opieki medycznej, tj. nie możemy korzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich. NFZ nie zapłaci też za ambulans czy pobyt osoby nieubezpieczonej w szpitalu, gdy dojdzie do wypadku. Nie wspominając o opiece specjalistów, zabiegach operacyjnych czy rehabilitacji. Aby tego uniknąć, warto sprawdzić, czy na pewno jest się objętym ochroną. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy zalogować się na IKP, czyli Internetowe Konto Pacjenta. Ma je każda osoba, która ma numer PESEL. Do logowania będzie potrzebny Profil Zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Status ubezpieczenia zdrowotnego można też sprawdzić w rejestracji najbliższej przychodni albo np. odwiedzając wojewódzki oddział NFZ.

Badania lekarskie kandydatów na studia

W tym miejscu warto wspomnieć o jeszcze jednej ważnej kwestii związanej z ochroną zdrowia osób uczących się. Otóż, aby dostać się na niektóre kierunki studiów,  wymagane jest orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do ich podjęcia. Co istotne, zaświadczenie to jest konieczne jedynie na niektórych z nich – takich, na których studenci/studentki będą potencjalnie narażeni w trakcie nauki na działanie czynników szkodliwych i zagrożeń występujących w miejscu odbywania studiów. W przypadku Politechniki Krakowskiej badania lekarskie są wymagane od kandydatów na kierunkach: nanotechnologie i nanomateriałytechnologia chemicznainżynieria chemiczna i procesowa oraz biotechnologia. Badania lekarskie na studia można wykonać bezpłatnie w określonych placówkach, w Krakowie jest to np. Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy. Mogą być wykonane przez dowolnego lekarza – specjalistę medycyny pracy. Skierowania są wydawane przy składaniu przez kandydatów dokumentów. Zaświadczenie należy dostarczyć do komisji rekrutacyjnej bądź złożyć w dziekanacie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.