Zostań inżynierem uniwersalnym! Studiuj inżynierię chemiczną i procesową!

Chcesz zostać uniwersalnym inżynierem? Myślisz o pracy w przemyśle chemicznym lub energetycznym? Marzysz o tym, aby produkować leki, kosmetyki, żywność lub nowoczesne materiały? Pragniesz projektować instalacje z odnawialnymi źródłami energii lub rozwijać technologie wodorowe? Masz ochotę wnieść swój wkład w ochronę środowiska? A może chcesz zostać naukowcem? Jeśli tak, to zapraszamy do podjęcia studiów na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa realizowanym na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej!

Na białym, błyszczącym blacie stoją szklane pojemniki wypełnione suszonymi owocami

Inżynieria chemiczna i procesowa łączy wiedzę z zakresu chemii, biologii, matematyki, fizyki i wielu innych dyscyplin. Zajmuje się technicznymi problemami realizacji procesów chemicznych i fizycznych. W odróżnieniu od technologii chemicznej zadania inżynierii chemicznej i procesowej nie dotyczą koncepcji chemicznej tj. receptury, lecz technicznych problemów realizacji procesów. Inżynieria chemiczna i procesowa odpowiada na pytania: w jakich aparatach oraz z jaką wydajnością poprowadzić proces? Zajmuje się ona procesami zachodzącymi w różnych skalach – wiedza z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej jest potrzebna nie tylko do realizacji procesów przemysłowych, ale również do rozwiązywania problemów życia codziennego.

̶  O inżynierii chemicznej i procesowej rzadko mówi się w mediach, jednak to właśnie ona stanowi fundament dla rozwoju technologii ochrony środowiska, realizacji założeń zrównoważonego rozwoju jak również transformacji energetycznej. Inżynieria chemiczna i procesowa XXI wieku to także zaawansowane techniki komputerowe i symulacyjne, których tajniki zgłębiane są w toku studiów. Dzięki nim możliwe jest obecnie modelowanie, projektowanie, symulacja i optymalizacja aparatury i procesów, bez konieczności wykonywania czasochłonnych i kosztochłonnych prac eksperymentalnych. Warto dodać, że do symulacji problemów, którymi zajmuje się inżynieria chemiczna i procesowa coraz częściej wykorzystywane są algorytmy sztucznej inteligencji – mówi dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK, kierowniczka Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej WIiTCh PK.

Absolwenci inżynierii chemicznej i procesowej często są nazywani uniwersalnymi inżynierami. Mają szerokie możliwości zatrudnienia m.in. w następujących branżach:

Grafika przedstawiająca rodzaje przemysłów

Wiedza i umiejętności absolwentów tego kierunku studiów pozwalają im podejmować pracę praktycznie w każdym zakładzie przemysłowym i biurze projektowym realizującym zadania związane z projektowaniem, produkcją i wykorzystaniem surowców, energii i ochroną środowiska. 

̶   Obecność inżynierii chemicznej i procesowej w różnych sektorach gospodarki jest bezsprzeczna. Zatem, inżynierowie chemicy to ważna dla współczesnej gospodarki grupa zawodowa. Wielu  z naszych absolwentów znalazło drogę swojej kariery w centrach badawczych i kluczowych zakładach przemysłowych – mówi dr hab. inż. Robert Grzywacz, prof. PK, zastępca kierownika Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej WIiTCh PK.

Politechnika Krakowska jest jedyną uczelnią w Małopolsce kształcąca studentów na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Nasi absolwenci są rozchwytywani na rynku pracy.

W ramach stacjonarnych studiów I stopnia i II stopnia kształcimy studentów na dwóch specjalnościach:

  • Inżynieria procesów technologicznych
  • Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Chcąc kandydować na studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa należy zdać maturę z jednego z następujących przedmiotów obowiązkowych: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia lub biologia. Dodatkowo wymagana jest matura z jednego z przedmiotów charakterystycznych takich jak: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia lub biologia. Osoby, które ukończyły technikum (technik analityk, ochrony środowiska lub technologii chemicznej), mogą również za punkty z przedmiotu do wyboru potraktować wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. Laureaci wybranych konkursów i olimpiad są kwalifikowani zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Senatu PK – więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Olimpiady i dodatkowe punkty.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź nas:

(Materiały i tekst: Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)