Nanotechnologie i nanomateriały

Studia techniczne – zostań inżynierem

Jakość dostępnych materiałów niejednokrotnie warunkowała możliwości realizacji projektów inżynierskich zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Rozwój fizyki i chemii przyczynił się do rozwoju wiedzy na temat budowy materiałów, ich właściwości i metod ich charakteryzacji. Zrozumienie budowy materiałów i rozwój metod badawczych pozwala wytwarzać coraz lepsze materiały a nawet projektować materiały o niespotykanych wcześnie właściwościach Mechanika kwantowa pozwoliła przewidzieć, że materiały o wymiarach nanometrowych posiadają odmienne właściwości od tych samych materiałów w skali makro. Wytwarzaniem, badaniem i projektowaniem takich materiałów zajmuje się nanotechnologia, która w chwili obecnej jest postrzegana, jako ta dziedzina nauki i techniki, która warunkuje rozwój nowoczesnej gospodarki.

Absolwenci kierunku Nanotechnologie i Nanomateriały mają łatwość przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy i są przygotowani do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim w różnych dziedzinach przemysłu związanych z wytwarzaniem i stosowaniem nanomateriałów.

Dlaczego Nanotechnologie i nanomateriały

Jakość dostępnych materiałów niejednokrotnie warunkowała możliwości realizacji projektów inżynierskich zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Rozwój fizyki i chemii przyczynił się do rozwoju wiedzy na temat budowy materiałów, ich właściwości i metod ich charakteryzacji. Zrozumienie budowy materiałów i rozwój metod badawczych pozwala wytwarzać coraz lepsze materiały a nawet projektować materiały o niespotykanych wcześnie właściwościach Mechanika kwantowa pozwoliła przewidzieć, że materiały o wymiarach nanometrowych posiadają odmienne właściwości od tych samych materiałów w skali makro. Wytwarzaniem, badaniem i projektowaniem takich materiałów zajmuje się nanotechnologia, która w chwili obecnej jest postrzegana, jako ta dziedzina nauki i techniki, która warunkuje rozwój nowoczesnej gospodarki.

Absolwenci kierunku Nanotechnologie i Nanomateriały mają łatwość przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy i są przygotowani do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim w różnych dziedzinach przemysłu związanych z wytwarzaniem i stosowaniem nanomateriałów.

Wskaźnik rekrutacji

Podstawą do przyjęcia na kierunek Nanotechnologie i Nanomateriały jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie: i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

Matematyka

Fizyka

Fizyka i astronomia

Informatyka

Chemia

Rozpocznij proces rekrutacji

Wejdź

Specjalności studiów

Inżynieria Nanostruktur (studia I-go stopnia)

Specjalność ta przygotuje absolwenta do pracy w laboratoriach przemysłowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych, naukowych i innych dzięki, dużej różnorodności zajęć laboratoryjnych odbytych w trakcie studiów I-go stopnia oraz w trakcie 3 miesięcznych praktyk zawodowych. Absolwenci posiadają ugruntowaną wiedzę na temat metod projektowania i otrzymywania nanomateriałów oraz metod badania ich właściwości.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Specjalność ta przygotuje absolwenta do pracy w laboratoriach przemysłowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych, naukowych i innych dzięki, dużej różnorodności zajęć laboratoryjnych odbytych w trakcie studiów I-go stopnia oraz w trakcie 3 miesięcznych praktyk zawodowych. Absolwenci posiadają ugruntowaną wiedzę na temat metod projektowania i otrzymywania nanomateriałów oraz metod badania ich właściwości.

Kontakt WKR

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej


ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
Pokój 135/136
tel. +48 503 744 815