Politechnika nagrodziła aż 120 liderów I roku studiów!

Po raz kolejny Politechnika Krakowska nagrodziła ambitnych studentów I roku (I stopień studiów) i przyznała nagrodę „Student Lider pierwszego roku”. W walce o otrzymanie nagrody powiązanej z gratyfikacją finansową liczą się wyniki osiągnięte podczas zimowej sesji egzaminacyjnej. W tym roku grono laureatów wyniosło łącznie 120 osób ze wszystkich wydziałów uczelni. 7 czerwca pod popiersiem Tadeusza Kościuszki na głównym kampusie PK odbyło się krótkie spotkanie młodych liderów z rektorem prof. dr. hab. inż. Andrzejem Szaratą.

Program „Student Lider pierwszego roku” działa na Politechnice Krakowskiej od kilku lat i daje możliwość nagrodzenia najlepszych studentów już na początku ich przygody w szkole wyższej. W ub. roku zmieniono nieco warunki związane z przyznawaniem nagrody i tożsame zasady programu zastosowano w bieżącej edycji. O nagrodę mogli starać się studenci, którzy zaliczyli pierwszy semestr studiów w ostatecznym terminie, wynikającym z obowiązującego w danym roku akademickim Zarządzenia Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego; podjęli kształcenie na drugim semestrze; uzyskali średnią ważoną ocen za pierwszy semestr studiów nie niższą niż 4,00, a obliczoną zgodnie z obowiązującym na PK regulaminem studiów i zostali umieszczeni na wydziałowej lub międzywydziałowej liście rankingowej studentów.

Fot. Joanna Skowrońska

By móc powalczyć o tytuł Lidera, studenci składali w dziekanatach swoich wydziałów wniosek. Liczbę nagród oraz kwotę nagrody w jednakowej wysokości dla wszystkich studentów ustalił – zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród „Student Lider pierwszego roku” – prorektor ds. studenckich. 7 czerwca z częścią Liderów I roku spotkał się rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata. – Gratuluję Wam serdecznie uzyskania tytułu Studenta-Lidera I roku. To początek Waszej przygody z Politechniką Krakowską, a już na tym etapie pokazaliście swoje silne zaangażowanie, ambicje i chęć rozwijania naukowych pasji. Zachęcam Was, abyście nie zwalniali tempa. Pamiętajcie o kołach naukowych, które działają na Politechnice Krakowskiej. Dają ogromne możliwości rozwoju, o czym mogliśmy się przekonać kilka dni temu podczas Uczelnianej Sesji Kół Naukowych. Kibicuję Wam i zachęcam do korzystania z możliwości, które swoim studentom stwarza nasza uczelnia – mówił do zgromadzonych prof. Andrzej Szarata.

Obecnie trwa na Politechnice Krakowskiej elektroniczna rejestracja kandydatów na studia I stopnia. Uczelnia przygotowała ponad 30 kierunków studiów, w tym kilka nowości: biotechnologię przemysłowąekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju i informatykę materiałową. Ponadto, osoby, które od października br. rozpoczną studia na Politechnice Krakowskiej, również będą mogły liczyć na nagrodę „Student Lider pierwszego roku”.

(Autor: B.K)