Student PK opracował podręcznik, który przybliża zagadnienia związane z elektrotechniką

Być może niektórzy studenci będą lekko zaskoczeni, gdy okaże się, że podręcznik z którego mogą już swobodnie korzystać, a który stanowi przystępne wprowadzenie do zagadnień dotyczących elektrotechniki, został napisany przez ich starszego kolegę – Macieja Gibasa. Zaskoczenie może być jeszcze większe, gdy wspomnimy, iż młody inżynier z PK rozpoczął prace nad książką na początku swoich studiów! Co ważne, publikacja – opracowana wspólnie z dr. inż. Konradem Hawronem – została napisana przystępnym językiem i z pewnością ułatwi naukę pierwszoroczniakom. – Książka jest – najogólniej rzecz ujmując – takim całkowitym wprowadzeniem w szeroko pojęte zagadnienia związane z elektrotechniką. Jest skierowana głównie dla studentów I roku studiów inżynierskich, ale myślę, że uczniowie techników również mogą na niej dużo skorzystać – mówi inż. Maciej Gibas. Ambitny student (obecnie infotroniki na II stopniu) nie spoczywa na laurach i planuje kolejne publikacje dydaktyczne.

okladka_2-scaled

„Teoria i analiza obwodów. Omówienie podstawowych narzędzi stosowanych przy analizie obwodów elektrycznych” to podręcznik, który został opracowany wspólnie przez inż. Macieja Gibasa i dr. inż. Konrada Hawrona z Katedry Inżynierii Elektrycznej Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK. Publikacja pozwala zapoznać się z elementarnymi zagadnieniami związanymi z elektrotechniką. Autorzy wychodzą od definicji prądu i podstawowych pojęć oraz warunków przepływu prądu, by dalej przejść do sposobów łączenia rezystorów, a następnie wyjaśnić bardziej zaawansowane metody stosowane w analizie obwodów elektrycznych. Wszystko to za pomocą prostych przykładów i analogii. Każde zagadnienie zostało dokładnie opisane. Poza przedstawieniem narzędzi stosowanych w elektrotechnice, podręcznik zawiera przykładowe zadania obliczeniowe w formie: zadanie, rozwiązanie, komentarz. 

Maciej Gibas, współautor podręcznika, tłumaczy: – Nie ukrywam, że przy pisaniu podręcznika kierowałem się sylabusem, który przecież i mnie dotyczył, gdy byłem studentem pierwszych lat studiów. Ponadto, jednym z moich celów było napisanie podręcznika językiem, który trafia do młodych ludzi i w ten sposób zachęci ich do dalszego zgłębiania tematu. Można to chyba potraktować jako swoistą „innowację” wprowadzoną do tego typu publikacji. Podręcznik mojego współautorstwa ma im uzmysłowić, że określone zagadnienia tylko pozornie wyglądają na bardzo skomplikowane. Walory językowe podkreślił też recenzent książki, dr hab. inż. Marcin Jaraczewski, prof. PK (WIEiK), które – jego zdaniem – ułatwiają komunikację z czytelnikami i pozwalają zrozumieć obliczenia stosowane w elektrotechnice. 

Co ciekawe, niewiele brakowało, żeby podręcznik „Teoria i analiza obwodów” w ogóle nie powstał. Maciej Gibas planował początkowo przygotowanie materiałów edukacyjnych na YouTube. Szybko jednak porzucił ten pomysł. – Napisanie książki było spełnieniem marzenia z dzieciństwa. Często wyobrażałem sobie, że wchodząc do księgarni mogę znaleźć książkę swojego autorstwa – mówi student Politechniki Krakowskiej. Ostateczną motywacją do pisania były dla niego doświadczenia zdobyte w czasie zajęć wyrównawczych, które prowadził ze studentami IMaciej Gibas pozuje do zdjęcia roku. To właśnie wtedy zrozumiał, że jego metody przekazywania wiedzy przynoszą pozytywne rezultaty i mogą zostać z powodzeniem wykorzystane w publikacji. Ważną rolę odegrała też najbliższa rodzina i pracownicy Politechniki Krakowskiej. – Inspiracją byli tak naprawdę ludzie z jakimi się w życiu spotkałem, począwszy od rodziców, którzy zawsze spokojnie i cierpliwie tłumaczyli to, co wydawało mi się skomplikowane. Pozytywny wpływ na moje działania wywarli dziekan WIEiK dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK oraz dr inż. Zbigniew Pilch. Z kolei moja współpraca przy pisaniu książki z dr. inż. Konradem Hawronem była nawiązaniem do początku studiów na Politechnice Krakowskiej. To właśnie wtedy poznałem Pana Doktora, podczas – realizowanych przez niego w sposób niezwykle inspirujący – zajęć z przedmiotu Analiza Obwodów – wspomina Maciej Gibas.

zdjecie

Teraz z efektu wspólnej pracy Macieja Gibasa i Konrada Hawrona mogą korzystać studenci Politechniki Krakowskiej i innych uczelni, a także uczniowie techników. Podręcznik, którego powstanie było możliwe dzięki finansowaniu pozyskanemu z programu POWER, dostępny jest na stronie internetowej: power.pk.edu.pl/materialy-dydaktyczne. W przyszłości planowany jest również niewielki nakład papierowy, który trafi m.in. do Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Autorzy planują już drugą część publikacji. Na ukończeniu są prace nad podręcznikiem do projektowania 3D, w którego opracowanie zaangażowali się – oprócz Macieja Gibasa – dr inż. Tomasz Makowski z WIEiK oraz studentki PK, Amelia Święcicka (WIEiK) i Marcelina Jałowiec (WM).

Inż. Maciej Gibas jest absolwentem kierunku elektrotechnika (specjalność: automatyka w układach elektrycznych), a obecnie studentem infotroniki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Specjalizuje się w programowaniu i obsługiwaniu procesu druku 3D. Od dwóch lat pracuje w Zespole ds. Obsługi Inżynieryjno-Technicznej na WIEiK i prowadzi zajęcia wyrównawcze ze studentami I roku. Od października 2022 r. pełni funkcję pełnomocnika dziekana ds. organizacji szkoleń, kursów i szkół letnich. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu artykułów naukowych, polskich i zagranicznych konferencjach naukowych oraz w pracach przedwdrożeniowych TRL 4.0 we współpracy z Centrum Transferu Technologii PK. Ponadto, udziela się w Kole Naukowym „el-Rappro” i jest zaangażowany w kilka projektów finansowanych w konkursach FutureLab. Po studiach magisterskich planuje dalej podążać ścieżką naukową w Szkole Doktorskiej PK. 

(autor: BK)