Dokumenty do pobrania

Formularze do pobrania

Oświadczenie dotyczące portfolio dla kandydatów na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechnicznym

Oświadczenie dotyczące portfolio dla kandydatów na kierunek architektura krajobrazu na Wydziale Architektury

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

Odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia na studia

Pełnomocnictwo 

Wniosek o umożliwienie osobistego wglądu w prace egzaminacyjne i/lub portfolio oraz protokół oceny

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Wniosek o przeksięgowanie opłaty rekrutacyjnej

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby  niepełnoletniej w rekrutacji i dokonanie wpisu na listę studentów (wersja edytowalna TUTAJ)

Uchwały i zarządzenia

1. Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2023/24:

2. Zasady weryfikacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu upoważniających do podjęcia studiów na Politechnice Krakowskiej:

3. Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27 oraz 2027/28:

4. Zasady przyjęć laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich dla kandydatów na studia rozpoczynające się w roku akademickim  2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27 oraz 2027/28:

5. Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2024/25: