Dokumenty do pobrania

Formularze

Uchwały, zarządzenia

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021 definiują na­stę­pu­ją­ce Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej:

2. Zasady przyjęć laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich
3. Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad