Dokumenty do pobrania

Formularze (tylko do wglądu)

Pełnomocnictwo (wersja edytowalna, pdf)

Rezygnacja z udziału w rekrutacji

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów II stopnia

Odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia na studia

Wniosek o umożliwienie osobistego wglądu w prace egzaminacyjne i/lub portfolio WA (architektura, architektura krajobrazu)

Wniosek o umożliwienie osobistego wglądu do pracy egzaminacyjnej i protokołu oceny WM (inżynieria wzornictwa przemysłowego)

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Wniosek o przeksięgowanie opłaty rekrutacyjnej

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcia na studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2021/22

 

Uchwały i zarządzenia

1. Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2021/22 definiują dokumenty:

Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad