Dokumenty do pobrania

Formularze do pobrania

Pełnomocnictwo (wersja edytowalna) Pełnomocnictwo (pdf)

Wniosek o umożliwienie osobistego wglądu w prace egzaminacyjne i/lub portfolio na kierunek architektura i architektura krajobrazu na Wydziale Architektury

Wniosek o umożliwienie osobistego wglądu do pracy egzaminacyjnej i protokołu oceny na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Wniosek o przeksięgowanie opłaty rekrutacyjnej

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne/niestacjonarne I stopnia na kierunek architektura na Wydziale Architektury

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne/niestacjonarne I stopnia na kierunek architektura krajobrazu na Wydziale Architektury

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia na Wydziale Architektury

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne/niestacjonarne I stopnia na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym

Deklaracja chęci studiowania na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w trybie niestacjonarnym

Karta wyboru specjalności dla studiów II stopnia na kierunku informatyka

Rezygnacja z udziału w rekrutacji

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów po dokonaniu wpisu na listę studentów

Odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia na studia

Uchwały i zarządzenia

1. Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2021/22 definiują dokumenty:

Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad

      © 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki