Dokumenty do pobrania

2023/24

Arkusze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia prowadzone na Wydziale Mechanicznym na kierunkach:
Automatyka i robotyka
Informatyka stosowana
Inżynieria medyczna
Inżynieria produkcji
Mechanika i budowa maszyn
Pojazdy samchodowe
Środki transportu i logistyka

Karta wyboru specjalności dla studiów II stopnia na kierunku informatyka

Karta wyboru specjalności dla studiów II stopnia na kierunku matematyka stosowana

Oświadczenie dołączane do portfolio przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia na Wydziale Architektury

Pełnomocnictwo (wersja edytowalna)

Rezygnacja ze studiów (wersja edytowalna)

Warunki techniczne i tryb przekazywania portfolio kandydatów na studia II stopnia na kierunku architektura w języku polskim i angielskim oraz na kierunku architektura krajobrazu rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Wniosek o przeksięgowanie opłaty rekrutacyjnej

Odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia na studia

Wniosek o wgląd do portfolio

Uchwały i zarządzenia

1. Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2023/24:

2. Zasady weryfikacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu upoważniających do podjęcia studiów na Politechnice Krakowskiej:

3. Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia rozpoczynających się w roku akademicki 2024/25, 2025/26, 2026/27 oraz 2027/28:

4. Zasady przyjęć laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich dla kandydatów na studia rozpoczynające się w roku akademickim  2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27 oraz 2027/28:

5. Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2024/25: