Dokumenty do pobrania

Formularze do pobrania

Pełnomocnictwo (wersja edytowalna) Pełnomocnictwo (pdf)

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uchwały i zarządzenia

1. Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2022/23:

Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki