Dokumenty do pobrania

Formularze

Pełnomocnictwo (wersja edytowalna, pdf)

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcia na studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2020/21

Informacja WKR WA o współczynnikach zwiększających

Karta wyboru specjalności dla studiów II stopnia na kierunku informatyka (wersja edytowalna, pdf)

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Wniosek o przeksięgowanie opłaty rekrutacyjnej

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów po wpisie na listę studentów a przed rozpoczęciem pierwszego semestru nauki

Odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia na studia

Wniosek  w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się

Uchwały i zarządzenia

1. Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021 definiują dokumenty

 1. Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 16 grudnia 2020 r. w sprawie szczególnych uregulowań dotyczących przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21
 2. Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 czerwca 2019 r. nr 61/d/06/2019 w sprawie zasad rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21
 3. Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 czerwca 2019 r. nr 61/d/06/2019 w sprawie zasad rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21
 4. Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej nr 63/d/06/2020 z 5 czerwca 2020 r. w sprawie szczególnych uregulowań dotyczących przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21
 5. Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej nr 38 z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych uregulowań dotyczących przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 6. Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 czerwca 2019 r. nr 61/d/06/2019 w sprawie zasad rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21
 7. Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 czerwca 2019 r. nr 61/d/06/2019 w sprawie zasad rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21
 8. Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 czerwca 2019 r. nr 61/d/06/2019 w sprawie zasad rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21
 9. Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 czerwca 2019 r. nr 61/d/06/2019 w sprawie zasad rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21
 10. Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej nr 61/d/06/2019  z 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21
 11. Zarządzenie nr 116 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 29 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/21
 12. Zarządzenie nr 87 Rektora Politechniki Krakowskiej  im. Tadeusza Kościuszki z dnia 7 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej  w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/21
 13. Zarządzenie nr 42 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/21
 14. Zarządzenie nr 63 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021

Zasady przyjęć laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich

Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad

2. Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2021/22 definiują dokumenty: