Dziś rozpoczyna się rejestracja na „architekturę” i „architekturę krajobrazu”

Dziś rusza rekrutacja na kierunki architektura oraz architektura krajobrazu oferowane przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramami i zasadami rekrutacji. Na przyszłych architektów czeka dwudniowy egzamin z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych. Osoby zainteresowanie architekturą krajobrazu muszą przygotować portfolio. Elektroniczna rejestracja na pozostałe kierunki oferowane przez PK rozpocznie się 6 czerwca i będzie prowadzona w sposób ciągły do połowy września.

Architektura

Elektroniczna rejestracja dla kandydatów architekturę rozpoczęła się 23 maja i potrwa do 14 czerwca br. Opłatę rekrutacyjną (150 zł) można wnosić do 15 czerwca (decyduje data dokonania wpłaty). Egzamin z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych, został zaplanowany w terminie 21-22 czerwca. System rekrutacyjny ustali dla każdego kandydata w sposób losowy dzień oraz godzinę egzaminu. Zainteresowane osoby zostaną poinformowane o terminie za pośrednictwem indywidualnych kont w systemie, nie później niż dwa dni przed egzaminem.

Egzamin wstępny składa się z dwóch prac rysunkowych wykonanych w dwóch dniach egzaminacyjnych i obejmuje:

  • rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji;
  • rysunek z wyobraźni kompozycja o charakterze architektonicznym.

Szczegółowe tematy egzaminacyjne na kierunku architektura losowane i ogłaszane są w dniu egzaminu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem. Kandydaci powinni być wyposażeni w: ołówki, gumki do mazania oraz klipsy do przypięcia arkusza. Rysunki wykonuje się na zakodowanym w sposób losowy przez elektroniczny system rekrutacyjny PK arkuszu brystolu o formacie 50x70cm w technice ołówkowej czarno-białej. Zakodowany arkusz brystolu otrzymuje się przed wejściem na salę egzaminacyjną.

Szczegółowe zasady dotyczące egzaminu na architekturę – sprawdź

Wyniki egzaminu wstępnego zostaną ogłoszone 29 czerwca.

Sprawdź harmonogram rekrutacji na architekturę

Architektura krajobrazu

Również 23 maja rozpoczyna się rejestracja na architekturę krajobrazu. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, kandydaci na ten kierunek przekazują swoje portfolio elektronicznie. Elektroniczna rejestracja potrwa do 11 września. Opłatę rekrutacyjną (150 zł) należy wnieść do 5 lipca. Portfolio (informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania, zostaną podane do wiadomości kandydatów w Portalu Rekrutacyjnym) będzie można składać od 20 czerwca do 6 lipca. Obowiązkowy zakres tematyczny prac to: drzewo w stanie bezlistnym, drzewo z liśćmi, drzewo iglaste i liściaste razem, okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów, most w krajobrazie, ulica z drzewami w małym miasteczku, wiadukt (most drogowy) w krajobrazie, krajobraz osiedla mieszkaniowego, krajobraz przyszłości, krajobraz historyczny.

Kandydaci zobowiązani są także do przesłania skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu wszystkich prac i braku modyfikacji technikami komputerowymi, fotograficznymi, graficznymi lub innymi.

Zapoznaj się z zakresem wymagań i sposobem przeprowadzenia oceny portfolio

Ogłoszenie wyników oceny portfolio nastąpi 13 lipca, jednak szansa na studia na kierunku architektura krajobrazu będzie jeszcze we wrześniu.

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji na architekturę krajobrazu

Na większość kierunków oferowanych przez Politechnikę Krakowską rejestracja zaczyna się 6 czerwca i potrwa do 19 września na studiach stacjonarnych (na studiach niestacjonarnych do 20 września).

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji

W razie wszelkich wątpliwości dotyczących rekrutacji kandydaci powinni kontaktować się z właściwą Wydziałową Komisją Rekrutacyjną. Dane kontaktowe do komisji są dostępne w zakładce Kontakt. Komisje rozpoczynają dyżury w momencie uruchomienia rejestracji. Kandydaci mogą swoje pytania kierować także do Działu Promocji za pośrednictwem Messengera lub do Działu Kształcenia (dane kontaktowe na stronie Portalu Rekrutacyjnego).

ZAREJESTRUJ SIĘ!