Wciąż szansa na dołączenie do grona studentów PK. Rejestracja na studia trwa

Osoby zainteresowane studiami I stopnia na Politechnice Krakowskiej, wciąż mają szansę na dołączenie do grona żaków. Rejestracja na większość kierunków z oferty PK trwa. Kolejne postępowania kwalifikacyjne odbędą się we wrześniu. Wybór Politechniki to dla kandydatów możliwość studiowania na jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Wskazują na to wyniki przeprowadzonej niedawno oceny dyscyplin naukowych uprawianych na krajowych uczelniach. Oceny uzyskane przez PK jednoznacznie udowadniają, że poziom krakowskiej uczelni jest naprawdę wysoki, a co za tym idzie – możliwości rozwoju naukowego studentów bardzo duże. Twórczą naukową pracę umożliwia m.in. nowoczesna infrastruktura badawcza i unikatowe laboratoria Politechniki Krakowskiej, ale także znakomicie przygotowana oferta edukacyjna.

Dokonaj rejestracji na studia

Mimo, że w kalendarzu sierpień, rejestracja na studia na PK jest w dalszym ciągu możliwa (poza architekturąinformatyką i kierunkami w j. ukraińskim). Proces rekrutacji odbywa się w trybie ciągłym do połowy września. W lipcu komisje rekrutacyjne przeprowadziły kilka cykli kwalifikacyjnych. Ich wyniki wskazują, iż zainteresowanie studiami na Politechnice jest bardzo duże. Największą popularnością w lipcowej części rekrutacji cieszyły się informatyka (Wydział Informatyki i Telekomunikacji), informatyka stosowana (Wydział Mechaniczny), budownictwo w j. polskim lub angielskim (Wydział Inżynierii Lądowej), architektura w j. polskim lub angielskim (Wydział Architektury), automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny), informatyka w inżynierii komputerowej (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), elektrotechnika i automatyka (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny). 

Duże zainteresowanie studiami na kierunku informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne) i wypełnienie limitu miejsc spowodowało, że Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Telekomunikacji podjęła decyzję o zamknięciu możliwość rejestracji. Rekrutacja nie jest też już prowadzona na architekturę – zakończyła się w lipcu. Zakończona została rekrutacja na unikatowe w skali kraju studia w j. ukraińskim – budownictwo i transport, które dla uchodźców z Ukrainy przygotował Wydział Inżynierii Lądowej PK. Propozycja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów. 

Osoby zainteresowane studiami na PK wciąż mogą rejestrować się na większość kierunków. W naszym Portalu Rekrutacyjnym szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia, m.in. harmonogramoferta, a także możliwość przejścia do systemu elektronicznej rejestracji. Warto przypomnieć, że również studenci chcący podjąć studia II stopnia mają możliwość rejestracji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023. Należy pamiętać, że rejestracja w tym przypadku prowadzona jest tylko na niektóre kierunki studiów. Sprawdź szczegóły 

Studiuj na jednej z najlepszych uczelni w Polsce

Oferta kształcenia przygotowana przez PK jest dostosowana do potrzeb rynku i zmieniających się trendów. Poza popularnymi kierunkami z branży IT oraz mocnymi politechnicznymi klasykami, jak np. architektura i budownictwo, uczelnia kształci m.in. na mechanice i budowie maszyninżynierii chemicznejinżynierii czystego powietrzaarchitekturze krajobrazutransporcieenergetycefizyce technicznejinżynierii środowiskainżynierii materiałowej, nanotechnologiach i nanomateriałach, a także wielu innych kierunkach.

Kształcenie na Politechnice Krakowskiej zasadza się na 8 wiodących dyscyplinach naukowych i prowadzone jest w oparciu o 8 wydziałów. Ogłoszone niedawno wyniki ewaluacji, a więc prowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki oceny działalności naukowej realizowanej na polskich uczelniach, wskazują na bardzo wysoki poziom Politechniki Krakowskiej. Aż w 7 dyscyplinach naukowych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, uczelni przyznano kategorię naukową A, natomiast w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – kategorię B+. Tak pomyślne oceny potwierdzają mocną pozycję Politechniki Krakowskiej w środowisku akademickim.

Wobec powyższego, nie mogą dziwić rezultaty badania przeprowadzonego przez Biuro Karier PK, które wskazują, że blisko 92 proc. wychowanków Politechniki znajduje pracę do maksymalnie 6 miesięcy po ukończeniu studiów, a przeważająca część pracuje jeszcze przed obroną dyplomu. Zdecydowana większość badanych potwierdza wykonywanie pracy zgodnej ze swoim wykształceniem.

Wpływ na wysoką jakość kształcenia ma kilka elementów. Jednym z nich jest bez wątpienia znakomita kadra dydaktyczna – specjaliści w swoich dziedzinach, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi. Ponadto, Politechnika Krakowska prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z otoczeniem biznesowym, co daje studentom możliwość odbywania praktyk i staży w czołowych firmach, oferujących też stypendia oraz zatrudnienie po studiach. Wiele z tych firm patronuje konkretnym kierunkom studiów, współtworzy ich programy, daje dostęp do zaplecza technologicznego oraz dzieli się wiedzą dzięki wykładom i prelekcjom z udziałem swoich pracowników. Grono renomowanych przedsiębiorstw, które kooperują z PK jest duże. Są wśród nich: Astor, Grupa Azoty, Nokia, NEWAG, PKP PLK, MAN, Siemens Mobility, ABB itd.

Nowoczesne laboratoria PK

Studenci i pracownicy naukowi Politechniki Krakowskiej mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów, które dają niezwykłe możliwości badawcze. Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych to jedna z unikatowych placówek, gdzie prowadzone są testy dużych obiektów inżynierskich w skrajnych temperaturach, sięgających np. -50 °C. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego wiedzie prym w zakresie testowania technologii energooszczędnych, rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz komfortu użytkowania budynków niskoenergetycznych. Możliwości badawcze Politechniki poszerzy niebawem Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, gdzie będą prowadzone badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast, a także eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na rozwiązania inżynierskie. W ramach projektu Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej (NSMET), którego PK jest liderem, na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej w Czyżynach powstanie Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych. W placówkach naukowych NSMET, wyposażonych w unikatową i specjalnie zaprojektowaną aparaturę badawczą, będą prowadzone najdokładniejsze pomiary współrzędnościowe na świecie.

Studencka kreatywność

W celu aktywnego i kreatywnego spędzenia czasu oraz rozwijania swoich zainteresowań naukowych, studenci PK mogą dołączyć do jednego z ponad 90 kół naukowych działających na wszystkich wydziałach. Realizowane przez nie projekty mają szansę na dofinansowanie w ramach konkursu organizowanego przez FutureLab PK – jednostkę uczelni wspierającą studencką kreatywność. Od 2021 r. Politechnika prowadzi też program stypendialny z Własnego Funduszu Stypendialnego. Półrocznymi stypendiami nagradzani są studenci mający na koncie wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne. Nic więc dziwnego, że w tak sprzyjającym klimacie powstają wynalazki i rozwiązania, zdobywające uznanie w skali międzynarodowej i mające realny potencjał komercyjny. 

Niedawno głośno było o studentach z Koła Naukowego Cosmo (Wydział Informatyki i Telekomunikacji), którzy wysłali do stratosfery sondę o nazwie HABSat – urządzenie pomiarowe do przeprowadzania eksperymentów na wysokości ok. 30 km nad powierzchnią Ziemi. Sonda, po kilkugodzinnym locie, bezpiecznie wylądowała. Internauci mogli śledzić całą trasę przelotu za pomocą strony internetowej projektu. Misja miała kilka celów, wśród których niezmiernie istotne było zdobycie doświadczania i wiedzy niezbędnych do budowy nanosatelity. Niemniej pasjonujące są dokonania Koła Naukowego Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint. W skład tej grupy wchodzą studenci z Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Architektury, którzy stworzyli betonowy kajak o nazwie PKanoe. Łódka z powodzeniem unosi dwie osoby. Ponadto, beton tekstylny użyty do jej budowy jest bardziej ekologiczny niż ten tradycyjny. Przykłady indywidualnych i zespołowych prac naukowych, które codziennie prowadzone są przez studentów PK, można mnożyć. 

Wybierz Politechnikę Krakowską!