Rejestracja na studia II stopnia

27 czerwca rozpoczęła się rejestracja na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej. To doskonała okazja dla osób chcących poszerzać kompetencje, a tym samym wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy. Trwająca obecnie rejestracja prowadzona jest na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 i odbywa się tylko na niektóre kierunki studiów. Zarejestrować można się za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji dostępnego z poziomu Portalu Rekrutacyjnego.

Obecnie trwająca rekrutacja odbywa się na następujące kierunki II stopnia:

 • architektura krajobrazu w języku angielskim (studia stacjonarne)
 • budownictwo (studia stacjonarne)
 • elektrotechnika i automatyka (studia niestacjonarne)
 • energetyka (studia niestacjonarne)
 • fizyka techniczna w języku angielskim (studia stacjonarne)
 • informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • informatyka w języku angielskim (studia stacjonarne)
 • inżynieria materiałowa (studia niestacjonarne)
 • inżynieria środowiska (studia niestacjonarne)
 • matematyka (studia stacjonarne)
 • transport (studia niestacjonarne)

Proces rejestracji nie jest skomplikowany, a listę wymaganych dokumentów można znaleźć tutaj. Osoby zainteresowane studiami będą mogły dokonać elektronicznej rejestracji do 13 września (do godz. 14.00). Nieco krócej trwa rejestracja na kierunek architektura krajobrazu – do 11 września. Jednak lepiej nie zwlekać do samego końca i pozostawić pewien zapas czasu, np. na ewentualne kwestie wymagające kontaktu z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi. 

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia dla większości kierunków to 85 zł, a w przypadku architektury krajobrazu – 150 zł. Wpłaty należy dokonać nie później niż jeden dzień przed końcem wyznaczonego terminu postępowania kwalifikacyjnego. Decyduje data dokonania przelewu. Jeśli chodzi o dodatkowe kryteria kwalifikacyjne, należy się ich spodziewać w przypadku rekrutacji na Wydział Architektury (przygotowanie portfolio według kryteriów dla architektury krajobrazu – należy je złożyć w dniach od 20 czerwca do 6 lipca), w rekrutacji na kierunki prowadzone w języku angielskim (test sprawdzający kompetencje językowe). Może również wystąpić konieczność przystąpienia do testu weryfikującego efekty uczenia się. Kryteria podano w Portalu Rekrutacyjnym