Rekrutacja na studia – co warto wiedzieć?

Wybór kierunku studiów to ważna decyzja w życiu każdego maturzysty. Obrany kierunek nauki może mieć bezpośredni wpływ na przyszłość, dlatego warto dobrze zaznajomić się ze standardami poszczególnych uczelni oraz z ich ofertą edukacyjną. Interesują Cię studia w Krakowie? Jeśli nie dokonałeś jeszcze wyboru, to sprawdź propozycje Politechniki Krakowskiej. To jedna z najlepszych uczelni technicznych w kraju, zlokalizowana w sercu tętniącego życiem miasta.

Oferta kształcenia PK jest naprawdę imponująca. To prestiżowa szkoła wyższa, która prowadzi atrakcyjne kierunki studiów w obszarze nowoczesnych technologii, a ponadto stwarza też dodatkowe możliwości dla studentów i doktorantów. Jeśli chciałbyś ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Krakowie, powinieneś zapoznać się ze szczegółami postępowania rekrutacyjnego.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać się na wymarzony kierunek? Jak wygląda procedura rekrutacji? W jakim terminie trzeba złożyć papiery? Poniżej przedstawiamy jak szybko, prosto i bez problemu przejść proces rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023.

Warunki rekrutacji na studia w Krakowie w 2022 roku

Skoro tutaj zawędrowałeś, to zapewne ciekawi Cię jak przygotować się do rekrutacji na studia krok po kroku. Początkowo proces ten może wydawać się nieco skomplikowany, dlatego pozwól, że przedstawimy Ci kilka wskazówek jak przejść go szybko i uniknąć dodatkowego stresu. Jako kandydat na studia w roku akademickim 2022/2023 powinieneś wiedzieć, że każda uczelnia opracowuje swoje własne zasady rekrutacji. W związku z tym warunki przyjęć i tryby postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów mogą się różnić dla poszczególnych uczelni.

Jeśli interesuje Cię rekrutacja na studia stacjonarne lub niestacjonarne rozpoczynające się w październiku 2022, w pierwszej kolejności musisz zapoznać się z harmonogramem rejestracji. Zapisy na studia rozpoczynają się w różnym czasie. Jedne uczelnie udostępniają absolwentom szkół średnich ubieganie się o przyjęcie już w kwietniu, inne dopiero po ogłoszeniu wyników matur.

Warunki-rekrutacji-na-studia-w-Krakowie-w-2022-roku (1)

Gdy już wybierzesz interesujący Cię kierunek studiów, musisz zarejestrować się do systemu elektronicznej rekrutacji, który jest udostępniony na stronie każdej uczelni. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia tworzy w nim indywidualne konto, na którym można na bieżąco śledzić każdy etap rekrutacji.

Rejestrując się w systemie, należy uzupełnić swoje dane, m.in. imię bądź imiona, datę urodzenia i adres e mail. W systemie trzeba także wpisać wyniki matur (jeśli rekrutacja rozpoczęła się przed podaniem wyników egzaminów maturalnych, możesz uzupełnić je później). Podczas dokonywania rejestracji kandydat jest zobowiązany do załączenia pliku z elektroniczną wersją fotografii, zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Następnym krokiem jest wybór w formularzu rekrutacyjnym uczelni i kierunków, na które chcesz aplikować. Kolejny etap to zapłacenie za udział w rekrutacji.

Po dopełnieniu wszystkich formalności pozostaje najbardziej stresująca część całego procesu, czyli czekanie na ogłoszenie wyników. Informację o przyjęciu bądź odrzuceniu swojej kandydatury znajdziesz na portalu rekrutacyjnym. Po ogłoszeniu listy rankingowej osoby przyjęte muszą dostarczyć na uczelnię wymagane dokumenty (w oryginale, w wyznaczonym przez uczelnię terminie – zwykle jest to 7 dni), osobiście albo przez pełnomocnika.

Two happy students with backpacks and books in their hands smiling at camera while standing on background of university and friends

Politechnika Krakowska (PK) – terminy rekrutacji i zasady przyjęć na studia I stopnia w roku akademickim 2022/2023

Na Politechnice Krakowskiej rejestracja na studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym potrwa do 19 września, natomiast w trybie niestacjonarnym – do 20 września. Wyjątek stanowią kierunki:
• architektura – o przyjęcie na studia I stopnia można ubiegać się w terminie od 23 maja do 14 czerwca,
 architektura krajobrazu – rejestracja na studia trwa od 23 maja do 11 września,
• inżynieria wzornictwa przemysłowego – kandydaci mogą składać dokumenty w terminie od 6 czerwca do 12 lipca oraz od 5 do 12 września.

Kandydat na studia pierwszego stopnia może zarejestrować się na cztery kierunki studiów. Rejestracja na studia o tej samej nazwie, ale prowadzone w różnej formie (stacjonarne, niestacjonarne) wymaga dwóch osobnych rejestracji. Każda rejestracja wiąże się z koniecznością wniesienia osobnej opłaty rekrutacyjnej.

W przypadku niektórych kierunków uczelnia przygotowała dla kandydatów dodatkowe wymogi. Na przyszłych architektów czeka egzamin (2-dniowy) z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych. Ubiegając się o przyjęcie na architekturę krajobrazu musisz pamiętać o przygotowaniu portfolio i przekazaniu go elektronicznie. Z kolei kandydaci, którzy chcą studiować inżynierię wzornictwa przemysłowego, muszą przystąpić do egzaminu składającego się z części praktycznej oraz oceny portfolio.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek nanotechnologie i nanomateriały oraz na kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej mają obowiązek wykonania badań lekarskich (skierowania są wydawane kandydatom zakwalifikowanym do wpisania na listę studentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną).

Opłata rekrutacyjna na kierunkach architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego wynosi 150 zł (wyjątek stanowią kandydaci rekrutujący się na podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Akademii Sztuk Pięknych – 85 zł), na pozostałych kierunkach – 85 zł.