Studia stacjonarne i niestacjonarne – jakie wybrać? Poznaj różnice

Wybór odpowiedniego kierunku i uczelni to trudne zadanie dla absolwentów szkół średnich. Proces rekrutacji na studia rozpoczyna się zazwyczaj na przełomie maja i czerwca, zatem maturzyści muszą działać szybko. Jedną z najważniejszych decyzji każdego kandydata na studia jest wybór trybu nauki. Zanim złożysz papiery na daną uczelnię, musisz wybrać – studia stacjonarne czy niestacjonarne. Które są lepsze? Które wygodniejsze? Które lepiej kształcą? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi.

Czym różnią się studia stacjonarne od niestacjonarnych?

Podstawowa różnica między studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi jest taka, że te pierwsze są bezpłatne, natomiast za te drugie należy cyklicznie płacić. Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, podczas gdy niestacjonarne realizowane są w formie weekendowych zjazdów co 2 – 3 tygodnie.

Student in a university campus with a phone
Leadership, unique or freedom concept. Yellow paper ship are different from others. Business for Innovative solution concepts

Studia stacjonarne vs niestacjonarne – które wybrać?

Wybierając studia, warto to dobrze przeanalizować. Dzienny tryb studiowania to więcej czasu na przyswajanie wiedzy, przygotowanie do kolokwiów i wykonywanie projektów zaliczeniowych. Z kolei studia niestacjonarne, ponieważ wymagają rzadszej obecności na zajęciach, umożliwiają jednoczesne podjęcie pracy zarobkowej w pełnym wymiarze godzin. Studiując w trybie niestacjonarnym, można zdobywać doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie studiów, co nierzadko staje się przepustką do kariery. Jeśli chodzi o jakość kształcenia, ilość materiału i poziom nauczania, nie różnią się one na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Najciekawsze kierunki studiów 2022/2023

Każdego roku polskie uczelnie wyższe oferują całe mnóstwo kierunków i specjalności. O wyborze studiów często decyduje opinia znajomych czy rodziców. Planując ścieżkę kształcenia, trzeba jednak wziąć pod uwagę o wiele więcej czynników, m.in. własne predyspozycje i zainteresowania, jakość programu nauczania czy miejsce placówki w rankingach. Pamiętajmy, że wybór studiów to dla każdego maturzysty jedna z najważniejszych decyzji w życiu, dlatego warto dokonywać go nie tyle w kontekście mody czy chwilowych trendów, ile w odniesieniu do przyszłej kariery zawodowej. W roku akademickim 2022/2023 na świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich czeka wiele ciekawych kierunków dających możliwość pozyskania rozległej wiedzy teoretycznej oraz zdobycia cennych umiejętności pozwalających odnaleźć się na rynku pracy.

top-of-golden-chess-pawn-pieces-or-leader-business-2022-08-01-01-18-27-utc

Do najbardziej perspektywicznych i opłacalnych specjalności należą między innymi propozycje z oferty Politechniki Krakowskiej. Wśród najbardziej przyszłościowych kierunków wymienić można:

  • architekturę oraz architekturę krajobrazu na Wydziale Architektury – interdyscyplinarne studia inżynierskie mające zarówno techniczny, jak i projektowy charakter; ze względu na bardzo rozbudowany materiał zajęcia w trybie niestacjonarnym na tych dwóch kierunkach odbywają się od poniedziałku do piątku,
  • inżynierię materiałową na wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki – to wymarzony kierunek dla wszystkich, których inspirują i fascynują nowe technologie; wybierając takie studia można zgłębić wiadomości na temat struktury, właściwości, wytwarzania oraz zastosowania materiałów; do wyboru tryb stacjonarny lub niestacjonarny,
  • inżynierię produkcji na Wydziale Mechanicznym – studia inżynierskie umożliwiające uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z procesami i systemami produkcyjnymi; kształcenie na studiach I stopnia dostępne jest w trybie niestacjonarnym oraz stacjonarnym,
  • mechanikę i budowę maszyn na Wydziale Mechanicznym – niezwykle przyszłościowy i perspektywiczny kierunek dający wiele szans satysfakcjonującego rozwoju; uczelnia oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Jeśli interesują Cię wyłącznie studia w trybie stacjonarnym, warto wziąć pod uwagę kierunki na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, np. biotechnologięinżynierię chemiczną i procesową czy technologię chemiczną.