Infotronika

Infotronika

Infotronika II stopień Patron kierunku: ABB Studia stacjonarne Czas trwania: 1,5-roczne Rozpoczęcie: semestr letni – luty 2023 r. Specjalności: brak specjalności Zobacz zasady rekrutacji Studia techniczne Infotronika łączy mechatronikę z informatyką. Łączy...
Transport

Transport

I Stopień II Stopień Transport II Stopień Studia stacjonarneStudia niestacjonarne Czas trwania: 1,5-roczne Rozpoczęcie: semestr letni – luty 2023 r. Specjalności: logistyka i spedycja transport kolejowy transport miejski Czas trwania: 2-letnie...
Technologia chemiczna (w j. polskim i w j. angielskim)

Technologia chemiczna (w j. polskim i w j. angielskim)

I Stopień II Stopień Technologia chemiczna (w j. polskim i w j. angielskim) II Stopień Studia stacjonarneStudia stacjonarne w języku angielskim Czas trwania: 1,5-roczne Rozpoczęcie: semestr letni – luty 2023 r. Specjalności: analityka...
Systemy i urządzenia przemysłowe

Systemy i urządzenia przemysłowe

I Stopień II Stopień Systemy i urządzenia przemysłowe II Stopień Studia stacjonarne Czas trwania: 1,5-roczne Rozpoczęcie: semestr letni – luty 2023 r. Specjalności: aparatura przemysłowa modelowanie komputerowe systemów i maszyn cieplnych  ...
Pojazdy samochodowe

Pojazdy samochodowe

I Stopień II Stopień Pojazdy samochodowe II Stopień Studia stacjonarneStudia niestacjonarne Czas trwania: 1,5-roczne Rozpoczęcie: semestr letni – luty 2023 r. Specjalności: budowa i badania pojazdów samochodowych diagnostyka i eksploatacja...