Postaw na rozwój!
Na Politechnice Krakowskiej rusza rekrutacja na studia II stopnia

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja na niektóre kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, prowadzone na Politechnice Krakowskiej. Dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, rozwijać umiejętności miękkie oraz kompetencje biznesowe uczelnia przygotowała ciekawą ofertę, a w niej nowe kierunki i specjalności.

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja na niektóre kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, prowadzone na Politechnice Krakowskiej. Dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, rozwijać umiejętności miękkie oraz kompetencje biznesowe uczelnia przygotowała ciekawą ofertę, a w niej nowe kierunki i specjalności.

Kierunki z przyszłością

Na stronach różnych uczelni możesz przeczytać o tzw. przyszłościowych kierunkach. Co tak naprawdę kryje się pod takim hasłem? Najczęściej chodzi o to, by kierunki studiów pozwalały rozwijać kompetencje poszukiwane na rynku pracy. Politechnika Krakowska nie tylko stara się dostosować do obecnych trendów, ale również przewidzieć, jakie umiejętności będą poszukiwane przez pracodawców w przyszłości. W związku z tym uczelnia ciągle poszerza ofertę edukacyjną.

W tym roku PK rozpoczyna kształcenie inżynierów w zakresie energetyki jądrowej. Taką specjalność w tegorocznym naborze możesz wybrać na II stopniu studiów na kierunku energetyka. Jest to ciekawa propozycja w świetle planowanych w Polsce inwestycji w energetykę jądrową. Nowe specjalności znajdziemy także m.in. na kierunku inżynieria produkcji (zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, technologie przemysłu 4.0) czy na kierunku środki transportu i logistyka (specjalność: automatyzacja logistycznych systemów transportowych).

W ofercie studiów II stopnia na Politechnice Krakowskiej znalazła się nowość w języku angielskim. Jest nią kierunek additive manufacturing, wspólnie prowadzony przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK oraz Politechnikę Lwowską. Warto podkreślić, że absolwenci tego kierunku otrzymają podwójny dyplom. Wśród nowych kierunków prowadzonych na studiach magisterskich są także geoinformatykamatematyka stosowana.

Bogata oferta dydaktyczna

Oprócz wspomnianych wcześniej kierunków na zainteresowanych studiami II stopnia na Politechnice Krakowskiej czekają: architektura, architektura w języku angielskim, architektura krajobrazu, automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, budownictwo w języku angielskim, elektrotechnika i automatyka, energetyka, energetyka w języku angielskim, environmental and land engineering, fizyka techniczna, fizyka techniczna w języku angielskim, gospodarka przestrzenna, informatyka, informatyka stosowana, infotronika, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria materiałowa, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechanika i budowa maszyn w języku angielskim, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, pojazdy samochodowe, środki transportu i logistyka, technologia chemiczna, technologia chemiczna w języku angielskim, transport.

Dobry czas na rozwój

Na dzisiejszym rynku pracy ważne są nie tylko kompetencje ściśle związane z określonym zawodem. Umiejętności interpersonalne czy organizacja własnego czasu są również cennymi zdolnościami. Rozwijać można je poprzez zaangażowanie się w wolontariat, działalność w organizacjach studenckich czy udział w różnego typu warsztatach organizowanych m.in. przez Biuro Karier PK. Często dopiero na studiach magisterskich ludzie decydują się na to, by działać w kole naukowym. Przez kilka wcześniejszych lat mieli bowiem okazję obserwować działalność koła, a tym samym ocenić, w jakim stopniu koresponduje ona z ich zainteresowaniami. Studia są także czasem budowania sieci kontaktów. Takie tworzenie więzi czy wymiana doświadczeń może być wykorzystywana w przyszłości. Przykładem jest rozwijający się od kilku miesięcy na Politechnice Krakowskiej Klub Biznesu, którego celem jest tworzenie silnych relacji partnerskich i biznesowych pomiędzy absolwentami.

Czas na rozwój i zdobywanie doświadczeń

Może spotkałaś/eś się ze stwierdzeniami, że studia magisterskie nie są potrzebne, a dla pracodawców bardziej liczy się doświadczenie. W niektórych branżach być może tak jest, ale nie we wszystkich. Dyplom magistra niezbędny jest oczywiście także do podjęcia dalszej kariery naukowej. W wielu zawodach to zdobycie odpowiedniego wykształcenia jest przepustką do zdobywania doświadczenia zawodowego. Jednak czy studia dostarczają tylko teoretycznej wiedzy? Politechnika Krakowska posiada szeroką ofertę stażów i praktyk w firmach, które liczą się na polskim i międzynarodowym rynku. To właśnie w nich studenci mogą zdobywać doświadczenie cenne w oczach przyszłych pracodawców.

Ponadto, studia to doskonały okres na rozwój tzw. umiejętności miękkich. Kształci się je m.in. poprzez pracę w zespole, kontakt z innymi, ale również poprzez zaangażowanie się w wolontariat, działalność w organizacjach studenckich czy udział w różnego typu warsztatach organizowanych m.in. przez Biuro Karier PK.

O czym musisz pamiętać?

Elektroniczna rejestracja kandydatów (w tym zamieszczenie w programie do elektronicznej rejestracji dokumentów potrzebnych do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego) potrwa od 15 stycznia (od godz. 8:00) do 5 lutego 2024 r. (do godz. 14:00). Musisz pamiętać także o opłacie za przeprowadzenie rekrutacji. Na większości wydziałów ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów nastąpi do 12 lutego. Nieco inaczej harmonogram rekrutacji wygląda w przypadku Wydziału Architektury. Chętni do studiowania architektury i architektury krajobrazu muszą złożyć portfolio w wersji elektronicznej. Mogą tego dokonać od 15 stycznia do 5 lutego. Następnie odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne, a 13 lutego do godz. 14.00 opublikowana zostanie lista zakwalifikowanych na Wydział Architektury. Wszyscy zakwalifikowani studenci niezależnie od kierunku muszą dokonać także wpisu na listę studentów, która polega na dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Harmonogram rekrutacji i wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Rekrutacyjnym.

(autorka: jg)