Politechnika Krakowska rozpoczyna rekrutację na studia II stopnia. Atrakcyjne kierunki czekają

17 stycznia rozpoczyna się rejestracja na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej. To doskonała okazja dla osób chcących poszerzać kompetencje, a tym samym wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy. Politechnika przygotowała atrakcyjne kierunki studiów. Nie mogło wśród nich zabraknąć: architekturyarchitektury krajobrazubiotechnologiibudownictwaenergetykiinformatykiinfotronikiinformatyki stosowanejinżynierii materiałowejmechaniki i budowy maszyngospodarki przestrzennejtransportuśrodków transportu i logistykiodnawialnych źródeł energii i infrastruktury komunalnej. Zarejestrować można się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego z poziomu Portalu Rekrutacyjnego.

Rekrutacja od kuchni

Co ważne, rejestracji mogą dokonać także osoby, które nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Wystarczy zaświadczenie zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu ukończonych studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Proces rejestracji nie jest skomplikowany, a listę wymaganych dokumentów można znaleźć tutaj. Osoby zainteresowane studiami na Wydziałach: Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Mechanicznym oraz kierunku międzywydziałowym gospodarka przestrzenna, będą mogły dokonać elektronicznej rejestracji do 7 lutego (do godz. 14.00). Nieco krócej trwa rejestracja na Wydział Architektury – do 4 lutego. Jednak lepiej nie zwlekać do samego końca i pozostawić pewien zapas czasu, np. na ewentualne kwestie wymagające kontaktu z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi.

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia dla większości kierunków to 85 zł, a w przypadku architektury i architektury krajobrazu – 150 zł. Wpłaty należy dokonać do końca okresu elektronicznej rejestracji, a więc 7 lub 4 lutego. Decyduje data dokonania przelewu. Jeśli chodzi o dodatkowe kryteria kwalifikacyjne, należy się ich spodziewać w przypadku rekrutacji na Wydział Architektury (przygotowanie portfolio według kryteriów dla architektury i architektury krajobrazu; należy je złożyć w dniach od 17 stycznia do 6 lutego), a także w rekrutacji na kierunki prowadzone w języku angielskim (np. test sprawdzający kompetencje językowe). Może również wystąpić konieczność przystąpienia do testu weryfikującego efekty uczenia się. Kryteria podano w Portalu Rekrutacyjnym.

Postępowanie kwalifikacyjne na Wydział Architektury (w tym testy sprawdzające efekty uczenia się oraz znajomość języka angielskiego) zaplanowano w dniach 8-14 lutego, a ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów – na 15 lutego. W przypadku pozostałych wydziałów PK i międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna, postępowania kwalifikacyjne odbędą się od 8 do 11 lutego, zaś listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów zostaną ogłoszone do 14 lutego br.

Świetnie skrojona oferta

Na zainteresowanych studiami II stopnia na Politechnice Krakowskiej czeka wiele kierunków: architekturaarchitektura w języku angielskimarchitektura krajobrazuautomatyka i robotykabiotechnologiabudownictwobudownictwo w języku angielskimelektrotechnika i automatykaenergetyka w języku polskim, energetyka w języku angielskim, fizyka techniczna w języku polskim, fizyka techniczna w języku angielskim, gospodarka przestrzennainformatykainformatyka stosowanainfotronikainżynieria chemiczna i procesowainżynieria materiałowainżynieria medycznainżynieria produkcjiinżynieria środowiska w języku polskim, inżynieria środowiska w języku angielskim, mechanika i budowa maszyn w języku polskim, mechanika i budowa maszyn w języku angielskim, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalnapojazdy samochodoweśrodki transportu i logistykasystemy i urządzenia przemysłowetechnologia chemiczna w języku polskim, technologia chemiczna w języku angielskim, transport. W sumie uczelnia przygotowała blisko 2400 miejsc na II stopniu kształcenia.

Dlaczego warto zostać magistrem?

Badania uczelnianego Biura Karier pokazują, że absolwenci studiów II stopnia na Politechnice Krakowskiej wysoko oceniają swoje kompetencje i nabytą wiedzę techniczną. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy PK z czołowymi firmami (m.in. Grupa Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, MAN, Astor, Siemens Mobility, ABB), zawodowe szlify zdobywają podczas praktyk i staży u przyszłych pracodawców. Studenci, dzięki aktywności w licznych kołach naukowych, a także poprzez realizację ciekawych projektów naukowych wspólnie z naukowcami PK oraz mentorami biznesowymi, mogą rozwijać kompetencje zawodowe i umiejętności przydatne do pracy w zespole czy zarządzania. Dla aktywnych naukowo studentów, Politechnika oferuje program finansowego wsparcia w ramach własnego funduszu stypendialnego uczelni.

Najnowszy raport dotyczący zawodowych losów absolwentów PK wskazuje, że ponad 90 proc. magistrów inżynierów znalazło zatrudnienie w ciągu pół roku po obronie dyplomu. Zdecydowana większość badanych została zatrudniona jeszcze przed obroną pracy magisterskiej. Ponad 90 proc. badanych wychowanków Politechniki deklaruje, że ich zatrudnienie jest zgodne lub częściowo zgodne z profilem kształcenia.

Szczegóły związane z rekrutacją na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na PK znajdują się tutaj.

(autor: BK)